Mukařov.cz - aktuality http://www.mukarov.cz Aktuální informace obce Mukařov cs Termíny podzimních výlovů v okolních rybnících http://www.mukarov.cz/aktualne/terminy-podzimnich-vylovu-v-okolnich-rybnicich-1-543.htm Termíny výlovu rybníků ZDE... Tue, 17 Oct 2017 22:00:00 +0000 Napojování na kanalizaci a ČOV Mukařov obnoveno http://www.mukarov.cz/aktualne/napojovani-na-kanalizaci-a-cov-mukarov-obnoveno-1-369.htm Od této chvíle je možné opět připojovat nové žadatele k veřejné kanalizaci v Mukařově. Každý zájemce nechť zašle písemnou žádost o připojení na OÚ Mukařov, eventuelně se infor... Mon, 16 Oct 2017 22:00:00 +0000 Hospodaření obce http://www.mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/hospodareni-obce/hospodareni-obce-41-48.htm Rozpočty a závěrečné účty obce Mukařov     2017 Rozpočtové opatření (úprava rozpočtu) č. 2 - 10.10.2017 Rozpočtové opatření (úprava rozpočtu) č. 1&n... Tue, 10 Oct 2017 22:00:00 +0000 Obecní zpravodaj pro Mukařov, Srbín a Žernovku http://www.mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/spolecnost-kultura-sport/obecni-zpravodaj/obecni-zpravodaj-pro-mukarov-srbin-a-zernovku-145-452.htm Aktuální číslo Obecního zpravodaje - 5/2017 Obecní zpravodaj vydává obec Mukařov. Vychází vždy 1x za 2 měsíce. Je to periodicky vydávaná tiskovina registrovaná podle &s... Thu, 05 Oct 2017 22:00:00 +0000 Zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích - darování nemovitého majetku ve vlastnictví obce Mukařov http://www.mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud614 ... Wed, 04 Oct 2017 22:00:00 +0000 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon http://www.mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud612 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)- §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákonÚřad pro zastupování státu v... Tue, 03 Oct 2017 22:00:00 +0000 pozvánka na 33. zasedání zastupitelstva http://www.mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud613 Pozvánka a program na 33. zasedání zastupitelstva obce Mukařov, konané dne 10.10.2017... Tue, 03 Oct 2017 22:00:00 +0000 Zápis č.32 ze zasedání ZO Mukařov http://www.mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud611 Zápis z 32. zasedání zastupitelstva ze dne 12.9.2017 (neověřený)... Tue, 26 Sep 2017 22:00:00 +0000 Upozornění k ostranění a okleštění stromoví a jiných porostů http://www.mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud608 ... Tue, 19 Sep 2017 22:00:00 +0000 Výběrové řízení - referent OÚ Mukařov pro nemovitosti http://www.mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud609 Obec Mukařov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volné pozice na OÚ Mukařov, referent majetkové správy 7-8. platové třídy podle zákona 564/2006 Sb. - více v přiloženém in... Tue, 19 Sep 2017 22:00:00 +0000