Mukařov.cz - aktuality http://www.mukarov.cz Aktuální informace obce Mukařov cs Zveřejnění záměru - pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví obce Mukařov http://www.mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud745 ... Thu, 15 Nov 2018 00:00:00 +0100 Rozpočty obce http://www.mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-finance-a-projekty/rozpocty-obce/rozpocty-obce-161-48.htm Rozpočty a závěrečné účty obce Mukařov     2018 Rozpočtové opatření (úprava rozpočtu) č. 5 - 13.11.2018 Rozpočtové opatření (úprava rozpočtu) č. 4 - 11.9.2018 R... Wed, 14 Nov 2018 00:00:00 +0100 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mukařov http://www.mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud743 Elektronicky ověřená verze zápisu... Wed, 14 Nov 2018 00:00:00 +0100 Oznámení o zahájení stavebního řízení - II/113 Mukařov - Struhařov http://www.mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud741 ... Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 +0100 Rozhodnutí - Uzavírka silnice č. II/108 http://www.mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud742 ... Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 +0100 Návrh rozpočtu SORJ na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu SORJ na r. 2020-2022 obce Mukařov http://www.mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud744 ... Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 +0100 Pozvánka na 2. zasedání ZO Mukařov http://www.mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud740 2. zasedání Zastupitelstva obce Mukařov se koná dne 13.11. 2018 Program zasedání v příloze... Tue, 06 Nov 2018 00:00:00 +0100 Zastupitelstvo obce http://www.mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obec-a-jeji-organy/zastupitelstvo/zastupitelstvo-obce-158-610.htm Volební období 2018–2022 Zastupitelstvo obce Mukařov je pro volební období 2018–2022 patnáctičlenné. 9 zastupitelů bylo zvoleno za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka, 3 zastupitelé za "SPOLEČ... Thu, 01 Nov 2018 00:00:00 +0100 Mimořádné veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu http://www.mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud739 ... Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí http://www.mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/obecni-urad/uredni-deska.html#ud738 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)- §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákonÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýc... Mon, 29 Oct 2018 00:00:00 +0100