AKTUÁLNĚ

Termíny podzimních výlovů v okolních rybnících

Rudolf Semanský

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA - oznámení o podzimním výlovu rybníků

Upozornění na podmínky svozu komunálního odpadu

Rudolf Semanský

Upozornění svozové společnosti Marius Pedersen na ukládání bioodpadu do nádob na směsný komunální odpad.

Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN pro společnost ČEZ Distribuce - Žernovka

Rudolf Semanský

Upozornění na provádění terénních prací - zaměření podzemních sítí elektro NN, Žernovka

 

Dostavba vodovodu - domovní přípojky

Vážení občané, v současné době se kompletují smlouvy o přípojkách pro stavební řízení a probíhá výběr zhotovitele stavby vodovodu, včetně domovních přípojek.

Napojování na kanalizaci a ČOV Mukařov obnoveno

Obec Mukařov s uvedením intenzifikované čistírny odpadních vod do provozu ukončuje STOP stav napojování dalších producentů odpadních vod na kanalizační řady do čistírny odpadních vod Mukařov.

Omezení dodávek vody na Žernovce

Oznámení k omezení dodávky vody na Žernovce - z důvodu suchého období a úbytku vody ve studnách se zakazuje z vodovodu zalévat nebo napouštět bazény.

 

Opravy a uzavírky na silnici Černokostelecká - Říčany - Uhříněves

Rudolf Semanský

OPRAVY SILNICE Z ŘÍČAN DO UHŘÍNĚVSI JDOU DO DALŠÍ FÁZE

V pondělí 19. června 2017 bude zahájena 2. fáze 3. etapy rekonstrukce páteřní komunikace Říčany, ulice Přátelství, Uhříněves.

Předcházející 1. fáze skončila k 18. květnu společně s termínem dokončení 2. etapy. Práce si opět vyžádají změny v režimu dopravy.

 

OÚ Mukařov přijme zaměstnance technických služeb obce

Rudolf Semanský

OÚ Mukařov přijme zaměstnance na pozici "pracovník technických služeb obce a údržby veřejné zeleně"

Předpokládaný nástup - červenec 2016. Bližší informace v příloze.

Sociální a pečovatelská služba v Mukařově

Od 4.9. funguje v Mukařově terénní pečovatelská služba.

Oznámení o opravě chodníku v ul. Choceradská

Obec Mukařov

Od 18.7.2016 budou zahájeny práce na opravě chodníku v ul. Choceradská v úseku mezi návsí a čp 18.

 

 

1 2 3 4

Menu

Anketa

V rámci oprav hlavních komunikačních tahů během prázdnin dojde k některým omezením. Máte zájem o informace o těchto uzavírkách?