AKTUÁLNĚ

Termíny svozu BIO odpadu 2018

Rudolf Semanský

Termíny a ceny svozu bioodpadu pro rok 2018

Uzavírka části ulice Požární

Přemek Zima

Z důvodu opravy havárie dešťové kanalizace bude od 10.4. po dobu cca 14 dnů neprůjezdná ulice Požární - uzavřena bude od ul. Nová po ul. Příčná. Před č.p. 154 bude pak umístěna pevná překážka z důvodu ochrany staveniště.

Děkujeme za pochopení

Omezení dopravy směr Žernovka-Doubek a Babice-Doubek

Rudolf Semanský

Informace k omezení autobusové a osobní dopravy směrem na Doubek.

Mobilní rozhlas - Obec vstřícnější občanům

Rudolf Semanský

Rozjíždímě pro Vás projekt Mobilní rozhlas!

Vážení občané, v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, zavádíme novou službu - Mobilní rozhlas.

Ceny svozu odpadu pro rok 2018

Rudolf Semanský

Ceny svozu komunálního odpadu pro rok 2018

Nový obecní znak

Adam Prýl | 01.04.2018

Česká republika slaví sto let od svého založení a spolu s tím Mukařov 636 let od první písemné zmínky o obci. Naši zastupitelé se proto rozhodli otevřít diskuzi o mukařovském obecním znaku. Podobně jako Český olympijský výbor se zhostil tématu české hymny, nebáli se zastupitelé za Mukařov, Srbín a Žernovku navrhnout novou formu obecního symbolu.

Dostavba vodovodu a domovní přípojky

Přemek Zima

Vážení občané, výstavba vodovodu pokračuje, stavba nabrala cca 3 týdenní zpoždění, od dubna začínají pracovat na více místech současně - bude oznámen nový harmonogram prací

Upozornění na podmínky svozu komunálního odpadu

Rudolf Semanský

Upozornění svozové společnosti Marius Pedersen na ukládání bioodpadu do nádob na směsný komunální odpad.

Napojování na kanalizaci a ČOV Mukařov obnoveno

Obec Mukařov s uvedením intenzifikované čistírny odpadních vod do provozu ukončuje STOP stav napojování dalších producentů odpadních vod na kanalizační řady do čistírny odpadních vod Mukařov.

Sociální a pečovatelská služba v Mukařově

Od 4.9. funguje v Mukařově terénní pečovatelská služba.

1 2 3 4

Menu

Anketa

Obec Mukařov připravuje systém třídění odpadů přímo v domácnostech. Využijete tento systém, kdy každý rodinný dům bude mít i nádoby na tříděný odpad?