Odkazy

Interaktivní letecké pohledy na Mukařov, Srbín, Žernovku

Obec Mukařov | 14.06.2018

Virtuální prohlídka našich obcí z ptačí perspektivy

Historické slavnosti Mukařov

Rudolf Semanský

Historické slavnosti - fotografie Milana Veselého a ohlédnutí za květnovými oslavami historie obcí Mukařov, Srbín, Žernovka v článku M. Holického

Mobilní rozhlas - Obec vstřícnější občanům

Rudolf Semanský

Rozjíždímě pro Vás projekt Mobilní rozhlas!

Vážení občané, v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, zavádíme novou službu - Mobilní rozhlas.

Termíny svozu BIO odpadu 2018

Rudolf Semanský

Termíny a ceny svozu bioodpadu pro rok 2018

Ceny svozu odpadu pro rok 2018

Rudolf Semanský

Ceny svozu komunálního odpadu pro rok 2018

Dostavba vodovodu a domovní přípojky

Přemek Zima

Vážení občané, výstavba vodovodu pokračuje - uveřejňujeme aktualizovaný harmonogram prací. Doplněny informace k vlastnímu provádění stavby přípojek, zejména soukromé části na zahradách. UKONČENO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O NOVÉ PŘÍPOJKY!

Upozornění na podmínky svozu komunálního odpadu

Rudolf Semanský

Upozornění svozové společnosti Marius Pedersen na ukládání bioodpadu do nádob na směsný komunální odpad.

Omezení dodávek vody na Žernovce

Oznámení k omezení dodávky vody na Žernovce - z důvodu suchého období a úbytku vody ve studnách se zakazuje z vodovodu zalévat nebo napouštět bazény.

 

Napojování na kanalizaci a ČOV Mukařov obnoveno

Obec Mukařov s uvedením intenzifikované čistírny odpadních vod do provozu ukončuje STOP stav napojování dalších producentů odpadních vod na kanalizační řady do čistírny odpadních vod Mukařov.

Sociální a pečovatelská služba v Mukařově

Od 4.9. funguje v Mukařově terénní pečovatelská služba.

1 2 3 4

Menu

Anketa

Obec Mukařov připravuje systém třídění odpadů přímo v domácnostech. Využijete tento systém, kdy každý rodinný dům bude mít i nádoby na tříděný odpad?