Nový obecní znak

Adam Prýl | 01.04.2018

Česká republika slaví sto let od svého založení a spolu s tím Mukařov 636 let od první písemné zmínky o obci. Naši zastupitelé se proto rozhodli otevřít diskuzi o mukařovském obecním znaku. Podobně jako Český olympijský výbor se zhostil tématu české hymny (http://www.hymna2018.cz/), nebáli se zastupitelé za Mukařov, Srbín a Žernovku navrhnout novou formu obecního symbolu.

Kulturní a volnočasový výbor obce (KVV) se ujal úkolu s nebývalou vervou již na sklonku roku 2017, kdy oslovil renomované grafiky a heraldiky. Do uššího výběru se překvapivě sice nedostal návrh čestného občana Theodora Pištěka, který navrhoval kostými pro film Miloše Formana Amadeus nebo uniformy hradní stráže pro Václava Havla.

Vítězem soutěže se nakonec stal návrh autora Jiřího Jekala. Ten zachoval původní kompozici znaku, při dodání většího akcentu na místní specifika a tradice. Tři smrky v horní části znaku autor citlivě nahradil trojicí klasických zelených pivních lahví. Lahve mají simbolizovat tři restaurační zařízení - mukařovskou hospodu U kostela, restauraci na Budech Tex-mex a žernovskou hospodu Montgomery. V pití piva jsou Češi první na světě.

V některých návrzích se místo tří pivních lahví objevovaly pulitry. Tuto variantu však KVV obce nedoporučil s ohledem na odlišnou barvu těchto symbolů vůči původním zeleným smrkům. Dále pak na různou podobu pulitrů v jednotlivých restauračních zařízeních.

Další drobné úpravy doznal znak ve své spodní části. Ústřední motiv gotického kamenného oblouku symbolizující mukařovský kostel nahradil oválný kruhový objezd, stávající dominanta a spojník všech tří obcí. Jak padlo při schvalování nového znaku na zasedání zastupitelstva obce, dříve se lidé potkávali v kostele, dnes je to v zácpách na kruhovém objezdu.

S ohledem na to, že by obecní znak měl více spojovat než rozdělovat, přistoupil autor k tomu, že symboly tří obcí ve spodní části (figury vozového kola, žernovu a lilie) nahradil figurami symbolizujícími hlavní občanské aktivity v obci. Do erbu se tak dostali hasiči s figurou hasičské stříkačky a fotbalisté s figurou míče.

Poslední volné pole obsadila figura zalévací konvice, jako symbol pro chataře zahrádkáře a spojení starousedlíků s "náplavami".

Nálepky s novými erby a vlaječky ve velikosti 20x10 cm jsou k zakoupení na Obecním úřadě nebo na pokladnách nově otevřeného Penny Marketu na Budech. Při zakoupení 10 kusů je 15% sleva.

Související články a dokumenty:

Menu

Anketa

Jak hodnotíte změnu tohoto webu?