Opakovaná aukce energií

Přemek Zima | 08.01.2015

Vážení spoluobčané,

je to již více než rok, kdy jsme v Mukařově, jako v jedné z prvních obcí v naší zemi vyhlásili a uspořádali pro své občany projekt, jehož cílem bylo vybrat dodavatele elektrické energie a plynu pro jednotlivé domácnosti pomocí elektronické aukce. Od počátku jsme věřili, že tento způsob výběru dodavatele může přinést občanům výrazné úspory a narovnání často nejasných smluvních vztahů. Ukázalo se, že jsme měli pravdu. Během celého loňského roku se zúčastnilo aukcí celkem 209 mukařovských domácností. Jejich průměrná úspora byla v komoditě plyn 27,9 % a v komoditě elektrická energie 26,8 % což celkově představuje úsporu téměř 3 400 000,- Kč. První říčanská aukce pro domácnosti která proběhla 13.3.2013 byla impulzem pro další města a obce v celé ČR. K dnešnímu dni již proběhly aukce konané servisní organizací eCentre ve stovkách měst a účastnilo se jich více než 25 000 domácností a 3 000 firem.

 

Pokusíme se odpovědět na otázku, co se bude dít po uplynutí sjednané smluvní doby s dodavatelem (24 měsíců)?

Možnosti jsou celkem tři:

1) Jako nejlepší možnost se nám jeví opakovaná aukce konaná před uplynutím sjednané smluvní doby, která zajistí výběr nejlepšího dodavatele a nejlepší možné ceny a smluvní podmínky pro následující období.

2) Setrvání u stávajícího dodavatele a prodloužení smlouvy individuálně, což ovšem může mít za následek skokové zvýšení ceny i postupné další zvyšování během smluvního období.

3) Změna dodavatele a uzavření nové smlouvy s vámi vybranou firmou. To přináší obdobné riziko ze skokového zvýšení ceny jako v předchozím případě, kromě toho též vlastní tržní průzkum a včasné vyřízení nové smlouvy.

 

Doporučujeme tedy účast v další aukci energií pro domácnosti, která je opět připravována a zajistí Vám nejlepší ceny a podmínky také pro následující období. Tato služba je opět pro občany bezplatná.

Je důležité si uvědomit, že cílem aukce není pouze dosažení nejlepší možné ceny, ale také stanovení individuálních smluvních podmínek, které zajistí neplacení dalších zbytečných poplatků dodavateli.

Každé domácnosti, které se blíží konec smlouvy, bude zaslán dopis s informacemi, jak dále postupovat. Opakované zařazení je velmi snadné a pomohou Vám s ním opět pracovníci úřadu, kteří pro Vás budou k dispozici v úředních hodinách. V tyto hodiny se můžou přihlásit také noví zájemci o aukci. Máte-li dotazy, neváhejte kontaktovat obchodního partnera v oblasti elektronických aukcí, společnost Ecentre: Ladislav Zíta 730 512 272 nebo ladislav.zita@partnerecentre.cz

Aukce je připravována v předstihu, aby bylo možné vše řádně v termínu zpracovat. Aukce bude 25.2. nebo 25.3. podle počtu klientů, kteří se včas přihlásí do opakované aukce.

Dokumenty o znovuzařazení  dostávájí účastníci aukcí vždy minimálně 11 měsíců předem ukončením smlouvy. Dokumenty můžete poslat zpět poštou nebo elektronicky.

Do týdne od konání aukce dostanete její výsledky.

Do měsíce potom budou připravené smlouvy, které dostanete poštou.

Na podepsání smluv a jejich zaslání zpět na Ecentre je lhůta 1 měsíc!

Následně se nové smlouvy předají dodavateli, který se připravuje na zahájení dodávek.

Menu

Anketa

Jak hodnotíte změnu tohoto webu?