10:00-12:0 - 13:00-17:0

Výstava betlémů / KKCM - Kulturní a komunitní centrum Mukařov /

16:00 -

Rozsvícení vánočního stromu / náves Mukařov /