19:00 -

HAmlet PRinc DÁNSký - divadelní představení / areál restaurace u Henců v Louňovicích /