Naše obce

Mukařov
Z archivních materiálů muzea v Kostelci nad Černými lesy vyplývá, že Mukařov a Srbín dostaly jméno od svých zakladatelů Mukara a Srby, členů knížecí družiny 12. století. Když se ve vojsku krále Vladislava vyznamenali vojíni Ondřej, Kubjata, Hlaváč, Myška, Srba a Mukar, dostalo se jim od krále v Černém lese manských údělů, na nichž tito vojíni ve 12. století založili stejnojmenné dvorce a tvrze.

Zajímavý je původ jména obce Žernovka. S ohledem na žulové podloží se zde v minulosti v lomech vyráběly mlýnské kameny pro ruční mlýny na obilí tzv. „Žernovy“ (mlýnský kámen). 

Díky zkáze, kterou přinesla Mukařovu 30. letá válka v 17. století se vývoj celého území na dlouho dobu zastavil. Pomalý opětný rozvoj osídlení související s místní farou a kostelem je datován do počátku 19. století. Avšak ještě na přelomu 19. a 20. století čítala obec, jak uvádí Ottův slovník naučný, pouze 11 domů.

Nová etapa rozvoje Mukařovska nastvává po 1. světové válce, kdy se Černé lesy (v jejichž lůně se obce nachází) spolu s okolními rybníky a nádhernou přírodou stávají výletním víkendovým útočištěm mnohých Pražanů. V rozmezí 20-ti let mezi 1. a 2. světovou válkou se několikanásobně zvedá jak počet obyvatel obce, tak počet rekreačních chat

Započatý trend rozvoje obce pokračuje v 2. polovině 20. století zástavbou okolních polí směrem ke kutnohorské silnici. Poslední vlna rozvoje obce souvisí se sametovou revolucí a následnými restitucemi pozemků a vlnou stěhování Pražanů z velkoměsta do klidu obcí v dosahu metropole. Tato nekoordinovaná vlna má za následek jednak postupné prorůstání obcí Mukařov a Srbín, ale také nedostatek infrastruktury a služeb (chybějící chodníky a zpevněné povrchy v nových lokalitá, nedostatečná kapacita školy a školky ...)  na Mukařovsku v druhé dekádě 21. století.