Místní akční skupina Říčansko

MAS ŘíčanskoMístní akční skupina Říčansko je nezávislá nezisková organizace, která vznikla v roce 2007 ze spolupráce místních aktivních spolků, podnikatelů a starostů obcí za účelem všestranného rozvoje Zápraží.

V období 2007-2013 poskytuje dotace z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství na širokou paletu aktivit a projektů, které pomáhají zdejší kraj rozvíjet.

Pro nadcházející rozpočtové období EU 2014-2020 nyní připravuje Integrovanou strategii, která bude základem dalšího působení MASky zde a také základním dokumentem pro potřebnou certifikaci MASky pro čerpání dotací v novém období.

 Více zde..^