Svazek obcí REGION JIH

Logo SORJSvazek obcí REGION JIH, IČ: 63112671, se sídlem Jaroslava Baťchy 141, 25163 Strančice, představuje dobrovolný svazek obcí, který financuje výstavbu a podílí se na provozu rozsáhlého vodohospodářského díla - Vodovod Region jih. Svazek byl založen již v roce 1995 původně za účelem výstavby plynovodního přivaděče. Obec Mukařov je jeho členem od roku 2007. V současné době (k 1.1.2017) je členem svazku 18 obcí z okolí - Černé Voděrady, Kaliště, Klokočná, Kunice, Louňovice, Mnichovice, Mukařov, Ondřejov, Strančice, Struhařov, Stříbrná Skalice, Světice, Svojetice, Tehov, Tehovec, Všestary, Vyžlovka, Zvánovice. Vodovod Region Jih začíná napojením na štolový přivaděč z vodní nádrže Želivka pro Prahu v Brtnici a zásobuje území svých členů kvalitní pitnou vodou.

Výstavba vodovodu je pro svou rozsáhlost etapizovaná: v roce 2005  byla dokončena I. etapa (napojení v Brtnici a přivedení řadu do Kunic) - celkové náklady 48,289 mil. Kč; v roce 2007 byla zkolaudována II. etapa 1. část (Strančice, Světice, Všestary, Tehov) - celkové náklady 65,469 mil. Kč; v roce 2011 pak II. etapa 2. a 3. část  (Mnichovice, Struhařov, Zvánovice, Ondřejov, Lensedly, Klokočná, Louňovice, Svojetice)- celkové náklady 163,445 mil. Kč; v roce 2016 byla dokončena výstavba části III. etapy 1. část, tj. přivaděč ze Svojetic do Mukařova - celkové náklady 32,791 mil. Kč, a přivaděč z Ondřejova na Kostelní Střímelice.

Více informací o svazku najdete na jeho stránkách ZDE.

 

Výstavba regionálního vodovodu v Mukařově

Přivedení regionálního vodovodu ze Svojetic do Mukařova bylo ukončeno a zprovozněno v roce 2016 k ul. Kutnohorská u křižovatky s ul. Na Konci. V další etapě bude přivaděč vystavěn až do Žernovky do ul. Horka, ovšem již jako místní řad, neboť vodovod na Žernovce končí. Výstavba byla zahájena v roce 2017 (s podporou EU a Státního fondu životního prostředí ČR) spolu s dostavbou navazujících uličních řadů a domovních přípojek v listopadu 2018, předpokládané uvedení do provozu do konce roku 2019 - aktuálně viz rubrika vodovody a kanalizace v obci, nebo článek o vodovodních přípojkách.

 

Hospodaření svazku obcí REGION JIH

Střednědobý výhled rozpočtu na 2020-2022

Schválený rozpočet na rok 2019

Závěrečný účet za rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2018

Střednědobý výhled rozpočtu na 2019-2021

Schválený rozpočet na rok 2017

Střednědobý výhled rozpočtu na 2017-2020