Jednotky požární ochrany obce Mukařov

Obec Mukařov je zřizovatelem dvou jednotek požární ochrany (JPO): JPO III Mukařov a JPO V Žernovka. Mukařovská jednotka má 18 členů, žernovská má členů 13 (minimum je 12 členů), z nichž vždy u každé jednotky jedno výjezdové družstvo drží v obci pohotovost. Vyjíždějí k požárům, nebo technickým zásahům (následky živelných pohrom, autonehody, nebezpečný hmyz, atp.). Jednotky vyjíždějí podle potřeby obce na příkaz starosty nebo podle potřeby integrovaného záchranného systému na příkaz z centrály Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

Jednotky naší obce spadají do působnosti Hasičského Záchranného Sboru Středočeského Kraje Územní odbor Kolín a pro svou vysokou a ceněnou odbornost a vynikající vybavení často pomáhají profesionálním hasičům z Říčan i ostatním dobrovolným jednotkám z okolí.

Na zajištění požární ochrany v obci se aktivně podílejí a s obcí spolupracují SDH Mukařov a SDH Žernovka, z jejichž řad se rekrutují členové zásahových jednotek.