Kulturní a komunitní centrum Mukařov

Kontaktní adresa: Ukaž na mapěPříčná 61,
251 62 - Mukařov

Tel/fax:

608 047 196

Email: info@kkcm.cz

Web:

www.kkcm.cz

ředitelka:

PhDr. Kateřina Čadilová
   
Zřizovatel: Mukařov-sko, z.s., IČ: 27027708

 

 

 

Sociální služby v Mukařově

Od 4.9.2017 funguje v přízemí budovy sociální služba a v rámci potřeby také terénní sociální služba. Viz informace níže.

ZÁPIS DO KROUŽKŮ OD ZÁŘÍ 2017 JIŽ ZAHÁJEN

 

ZPRAVODAJ KKCM 4/2017

Přináší přehledné a ucelené informace o dění v centru, kursech a kroužcích, zkrátka o novinkách a aktualitách v KKCM.  

 

Budova v Příčné 61 prošla v roce 2016 celkovou rekonstrukcí (viz foto zde)s cílem nabídnout zájemcům zejména z řad dětí a rodičů lepší zázemí pro volnočasové aktivity. Velký dík patří obci, která nakonec rozhodla budovu po zrušení školní družiny nekonzervovat, ale naopak rekonstruovat za účelem jejího dalšího využití pro děti, mládež a ostatní širokou veřejnost. Svůj podíl na úspěšné rekonstrukci má i Středočeský kraj, který přispěl dotací ze Středočeského fondu rozvoje a obnovy měst na výměnu oken a instalaci nového ústředního topení, za čež též velmi děkujeme. Další poděkování, poslední - ne však významem, patří organizátorům KKCM a přátelům, kteří v letních dnech neváhali investovat svůj volný čas do práce na rekonstrukci budovy. A mohou vám dnes s hrdostí představit nejen nové prostředí ale i nový program na školní rok 2016-2017.

Nově se Mateřské centrum Mukařov-sko podílí od září 2015 na fungování komunitního centra v Příčné 61. Služby pro nejmenší a jejich rodiče zůstaly zachovány, další volnočasové aktivity zde také mají místo. Aktualní nabídka služeb také na webu MC.

Mateřské centrum Mukařov-sko nabízí od listopadu 2007 ve své herně, ale i při cvičeních v sokolovně prostor pro maminky (rodiny) s dětmi od narození do nástupu do školy.

Zkrátka nepřijde ani zdravý pohyb - nabízíme cvičení pro různé věkové skupiny i tanečně rytmickou průpravu. A v neposlední řadě pořádáme kurzy angličtiny pro děti i dospělé. Nepravidelně pak můžete v Mateřském centru vyslechnout přednášku nebo se zúčastnit nějaké víkendové akce pro celou rodinu. O aktuálním dění se více dozvíte na webových stránkách MC.

Do každého nového školního roku vstupujeme s nadějí, že se nám podaří dělat ještě zajímavější a pestřejší program než dosud. Děje se tak nejen díky našim přispěvovatelům, dárcům a sponzorům, ale především díky rostoucímu nasazení dobrovlníků, kteří postupně s nadšením rozšiřují naše řady a na našich mnohých akcích pomáhají dotvářet detaily.

ijďte mezi nás dle Vašich osobních preferencí spolu s námi utvářejte podobu Mateřského centra Mukařov-sko. Obohaťte tým několika maminek, které svůj volný čas věnují vymýšlení, koordinaci, zajištění, organizaci, prezentaci.... různých aktivit Mateřského centra Mukařov-sko.