Formuláře a životní situace

Formuláře

Otevřít formulář Otevřít formulář Registrace plátce za komunální odpad
Otevřít formulář Otevřít formulář Registrace plátce za bioodpad
Otevřít formulář Otevřít formulář Registrace k poplatku za psa
  Otevřít formulář Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
  Otevřít formulář Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana

Další formuláře


Životní situace

V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k veřejné správě.

Postupy vám poskytnou informace o tom, jak vyřídit různá podání, kam se obrátit a v jakých lhůtách, zda se platí správní nebo jiné poplatky, včetně odkazů na případné formuláře a platné právní předpisy; postupy jsou rovněž propojeny s adresářem, který obsahuje kontakty na orgány veřejné správy (včetně mapových služeb).