Vodovody a kanalizace v obci

Obec Mukařov není zatím ještě kompletně zasíťovaná vodovodem a kanalizací. Část veřejných řadů (vodovodních i kanalizačních) vybudovala obec a má je ve svém majetku. Na území obce se nacházejí dva oddělené vodovodní systémy. Převážná část Mukařova je zásobena vyráběnou vodou z místního vodního zdroje a převážná část Srbína (a do budoucna i celá Žernovka) je zásobena vodovodem Region jih převzatou z přivaděče Želivka. Kanalizační síť s ČOV v ul. Lesní obsluhuje většinu zastavěného území Mukařova i částečně v Srbína. Všechny tyto řady v obci provozuje 1. Středočeská vodárenská, a.s. (koncern Veolia). Pro odběratele 1. SčV platí pro rok 2017 tyto ceny (vč. DPH) na 1m3: vodné 45,65 Kč, stočné 45,13 Kč. Cenový vývoj v minulých letech můžete vidět zde.

Kromě toho existují - především v Srbíně - další veřejné řady, které byly v některých ulicích vybudovány soukromými developery při výstavbě a nejsou dosud obci předané:

 

ul. Šípková, Krátká, část Choceradské (od ul. Fialková k čp 360): VaK Zápy, s.r.o. (kanalizace)

ul. U Požáru, Blatouchová, Zvonečková, U Potoka: provozuje VaK Zápy, s.r.o. (kanalizace)

ul. Nad Rafandou, Na Kopci: provozuje Středočeská pozemková s.r.o. (vodovod i kanalizace)

ul. Nad Rybníkem: soukromí provozovatelé v ulici (kanalizace)

 

Další rozšiřování vodovodní sítě

Výstavba vodovodu Region jih III. etapa 1. část - přivaděč Želivka, řady A, B, C a přípojky v ulicích Choceradská, Nad Obcí, Na Dolách, Kopretinová, Do Chobotu, Chrpová, Bezová, Luční - zobrazit zákres Uvedeno do provozu 2016.

Další ulice budou zasíťovány postupně podle připraveného projektu - zobrazit zákres Tento rozsah bude realizován s dotací SFŽP, očekávané zahájení prací je v létě 2017.

Pro dostavbu se připravuje projektová dokumentace pro přípojky - viz článek v rubrice Aktuálně.

Rozsah a načasování další etapy výstavby budou ještě upřesněny a všichni dotčení majitelé pozemků budou ohledně možnosti napojení na vodovod individuálně kontaktováni.

 

Další rozšiřování kanalizační sítě

Pro výraznější rozšiřování a napojování celých uličních řadů nemá v současnosti obec dostatečné čistírenské kapacity a je aktualizován projekt kanalizace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, který řeší přemístění nové centrální ČOV v souladu s místem pro ČOV v územním plánu.