Aktuality z výborů

Nestavte na černo!

Hana Zákoucká

Je to nezákonné a riskantní. Dochází k tomu především z neznalosti zákona, ale jak je známo - neznalost zákona neomlouvá.

Aktuality z Kulturního a sociálního výboru

Kateřina Čadilová

Aktuality ze Školského výboru

Tomáš Kouba

Aktuality z Výboru pro územní plánování a rozvoj

Hana Zákoucká