Aktuality z Kulturního a sociálního výboru

Kateřina Čadilová

Kulturní a sociální výbor na svém prvním jednání, které se konalo 14. 11. 2018, rekapituloval dosavadní činnost výboru a prodiskutoval plánované změny a rozšíření činnosti.
Výboru bude pokračovat v gratulacích jubilantům - u půlkulatých a kulatých narozenin, od 65 let zasíláním blahopřání, od 70 pak i návštěvou zástupců výboru a dárkem.
Další úspěšnou tradicí je i vítání občánků, vždy dvakrát do roka. Výbor stanovil již nyní oba termíny na příští rok, aby bylo dost času na pečlivou přípravu. Vítání by se mělo uskutečnit 27.4. a 12. 10.
Dalším tématem byly akce pro seniory, kromě pravidelného vánočního posezení se diskutovalo o možném zapojení do projektu Ježíškova vnoučata nebo jiné spolupráci s mukařovským Domovem seniorů a o možnosti oslovit starší občany s nabídkou výletů.
Probíraly se i kulturní a volnočasové akce v průběhu roku a poznatky z jejich dosavadní organizace. Základem informovanosti by měl být kvalitní kalendář akcí, který kompletuje kulturní referentka obce a informace o akcích je třeba posílat na e-mail kultura@mukarov.cz

Členové výboru byli seznámeni se záměrem zavést v Obecní knihovně automatizovaný knihovní systém, v ideálním případě s pomocí dotace z MK ČR. Mezi mukařovské organizace patří i Divadelní spolek DIPONA, přesto, že z důvodu nedostatku jiného vhodného prostoru hraje v Louňovicích. Do budoucna se očekává lepší informovanost o aktivitách spolku a zároveň jeho těsnější propojení s děním v Mukařově. 
V sociální činnosti nadějně působí Poradna Mukařov, kterou v Kulturním a komunitním centru provozuje Mukařov-sko. Členové výboru byli vyzváni, aby informovali o nabízených službách a zároveň monitorovali potřebu sociální intervence nebo poradenství ve svém okolí.

Výbor stanovil i předpokládaný seznam akcí v příštím roce. Příští jednání výboru se uskuteční 22. 1. 2019.