Aktuality z Výboru pro územní plánování a rozvoj

Hana Zákoucká

Na jednání 22.1.2019 se řešilo zastřešení školního hřiště. JUDr. Šalda předložil návrh řešení a předběžnou cenovou nabídku. Tato nabídka bude sloušit k přípravě projektů pro přípojky plynu a elektro na pozemku školy a podklad pro výběrové řízení na dodavatele zastřešení. Na základě toho bylo určeno, kde bude umístěno vzduchotechnické zařízení přetlakové haly.

Projednávali jsme také pasport dopravního značení dle návrhů z výboru dopravy a bezpečnosti. Bylo stanoveno, že výbor dopravy se bude zabývat dalšími částmi projektu, do projektové dokumentace zapracuje projektant návrhy najednou po katastrech. To bude následně dáno pro vyjádření dotčeným orgánům a účastníkům řízení.

Dále se řešily jednotlivé případy žádostí o vyjádření obce.

K žádostem občanů k územním a stavebním řízení a k žádostem o změnu územního plánu bylo obecně stanoveno: žádosti budou primárně projednány na stavebním výboru a následně s doporučením předány na jednání zastupitelstva obce. Bylo konstatováno, že změny územního plánu a řešení staveb, které jsou v rozporu se stavebním zákonem, budou schvalovány pouze ze závažných důvodů a bude kladen důraz na dodržování schváleného územního plánu.