Aktuality ze Školského výboru

Tomáš Kouba

První jednání ŠV proběhlo v budově naší základní školy dne 7. 11. Jednalo se spíše o představovací schůzku, na které nevznikly žádné zásadní závěry a rozhodnutí, proto se další jednání ŠV bude konat již za měsíc (standardně se bude scházet minimálně jednou za čtvrt roku). ŠV má v kompetenci tyto oblasti:

  • Spolupráce se školami a kontrola jejich činnosti
  • Dohled nad kvalitou vzdělávání v předškolních a školních zařízeních
  • Dohled nad neinvestičními náklady na ZŠ a MŠ Mukařov (spolu s finančním výborem)
  • Spolupráce s OÚ okolních obcí při projednávání příspěvků a potřeb škol
  • Kontrola pořádku v okolí školy a školky

Ve velmi krátké době čeká ŠV úkol vzešlý ze Zastupitelstva obce, a to návrh koncepce rozvoje ZŠ, který by měl být následně schválen zastupitelstvem. Stejně tak intenzivně řešíme stav učebních prostor včetně tělocvičny (sokolovny) a vznik nových prostor pro vyučování. Na příštím jednání ŠV bude jeho členům představena budova mateřské školy. Pokud by kdokoliv z našich obyvatel měl dotaz směřující na ŠV, může tak učinit e-mailem na adrese tomas.kouba@mukarov.cz.