Výstavba nové čistírny odpadních vod a kanalizace v obci

Přemek Zima

Projekt výstavby nové kanalizace byl vystavěn na základě projektu a platného územního rozhodnutí z roku 2010, kdy ke stavebnímu povolení chyběl jen krůček. Kvůli přemístění čistírny se čekalo dlouhá léta na její přemístění v územním plánu. Ihned poté začaly intenzivní práce na přípravách stavebního povolení pro novou ČOV v Srbíně u Požáru, zahájené výkupem pozemků pro zajištění dostupnosti čistírny v novém místě.

V současné době jsou změny projektu, zejména přemístění ČOV, již schváleny novým územním rozhodnutím a pokračuje příprava projektu pro stavební povolení. Jeho vydání bychom chtěli dosáhnout ještě před koncem roku 2019 - stejně jako podání žádosti o dotaci z programu OPŽP. Před konečnou projektovou dokumentací budou všechny trasy projednány a potvrzeny s vlastníky dotčených pozemků. V této souvislosti uveřejňujeme níže projektovou dokumentaci k plánované hlavní stavbě. Píši hlavní stavbě, protože máme již sebrané informace o některých změnách, které se nepovedly z časových důvodů do hlavní stavby přidat.

Další dokumentace, kterou začínáme pro poslední dílčí aktualizace připravovat bude obsahovat např. novou gravitační stoku z Kopretinové do ul. Na Pískách, všechny domovní přípojky gravitační kanalizace v Srbíně, nebo chybějící přípojky tlakové kanalizace, tam, kde je navržena, které z nějakého důvodu nebyly obsaženy v původní dokumentaci hlavní stavby.

Proto se podívejte na přiložený výkres a pokud jste na plánované tlakové kanalizaci (řady TK ...) a nemáte ve výkresu zamalovanou přípojku, nebo ji máte historicky zakreslenou na dnes již nevyhovující pozici, ve vlastním zájmu se co nejdříve ozvěte, abychom vše stihli připravit k vaší spokojenosti!

Stavbu jako takovou plánujeme realizovat v závislosti na dotaci OPŽP v letech 2021 až 2023.

 

Celková situace stavby