Aktuální čerpané a poskytované dotace

Obec Mukařov

Dotační projekty

Aktuální projekty, žádosti a čerpání

Provozní

  • zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obce Mukařov (Středočeský kraj) - zažádáno
  • automatizace Obecní knihovny v Mukařově (Ministerstvo kultury ČR) - zažádáno 

Investiční

  • Dostavba vodovodu (Státní fond životního prostředí ČR) - dotace přidělena, čerpána
  • WiFi4U - dotace na výstavbu infrastruktury přístupových bodů - dotace přidělena
  • Výstavba chodníku podéle Pražské ulice (IROP) - podána žádost

Přehled uzavřených projektů najdete na stránce  Přehled projektů obce

 

Dotace poskytované obcí Mukařov

Obec Mukařov působí nejen jako příjemce dotací ale též jako jejich poskytovatel. V roce 2018 poskytla tyto dotace:

Provozní

Dotace poskytované zájmovým sdružením a spolkům na stanovené provozní účely na základě zastupitelstvem schválených veřejnoprávních smluv

SDH Mukařov, SDH Žernovka, Mukařov-sko, TJ Sokol Mukařov, DiPoNa, ASTRA Praha