Obecní rozpočet, jeho plnění a úpravy

ObrázekRozpočty a závěrečné účty obce Mukařov

 

 

 

 

 

2019

SouborRozpočtové opatření (úprava rozpočtu) č. 2 - 30.7.2019

SouborRozpočtový výhled pro období 2020-2028 - 15.5.2019 (grafické znázornění

SouborRozpočtové opatření (úprava rozpočtu) č. 1 - 16.4.2019

SouborSchválený rozpočet obce Mukařov 2019 (příjmy, výdaje, projekty) - 15.1.2019

SouborSchválené rozpočtové provizorium pro rok 2019 - 11.12.2018

 

2018

SouborZávěrečný účet obce Mukařov za rok 2018 - 18.6.2019

 Přílohy závěrečného účtu:         
 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 Krajským úřadem Středočeského kraje   
 Výkazy účetní závěrky obce za rok 2018: Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Příloha  
 Výkazy účetní závěrky ZŠ Mukařov za rok 2018: Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Příloha  
 Výkazy účetní závěrky MŠ Mukařov za rok 2018: Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Příloha  
 Plnění rozpočtu obce za rok 2018        

 

SouborSkutečné plnění rozpočtu obce Mukařov k 31.12.2018

SouborRozpočtové opatření (úprava rozpočtu) č. 6 - 30.1.2019

SouborRozpočtové opatření (úprava rozpočtu) č. 5 - 13.11.2018

SouborRozpočtové opatření (úprava rozpočtu) č. 4 - 11.9.2018

SouborRozpočtové opatření (úprava rozpočtu) č. 3 - 19.6.2018

SouborRozpočtové opatření (úprava rozpočtu) č. 2 - 10.4.2018

SouborRozpočtové opatření (úprava rozpočtu) č. 1 - 13.3.2018

SouborRozpočtový výhled pro období 2019-2027 - 13.3.2018 (grafické znázornění

SouborSchválený rozpočet obce Mukařov 2018 (příjmy, výdaje, projekty) - 9.1.2018

SouborSchválené rozpočtové provizorium pro rok 2018 - 12.12.2017

 

2017

SouborZávěrečný účet obce Mukařov za rok 2017 - 19.6.2018

 Přílohy závěrečného účtu:         
 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 Krajským úřadem Středočeského kraje    
 Výkazy účetní závěrky obce za rok 2017: Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Příloha  
 Výkazy účetní závěrky ZŠ Mukařov za rok 2017: Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Příloha  
 Výkazy účetní závěrky MŠ Mukařov za rok 2017: Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Příloha  
 Plnění rozpočtu obce za rok 2017        

 

SouborSkutečné plnění rozpočtu obce Mukařov k 31.12.2017

SouborRozpočtové opatření (úprava rozpočtu) č. 3 - 31.12.2017

SouborRozpočtové opatření (úprava rozpočtu) č. 2 - 10.10.2017

SouborRozpočtové opatření (úprava rozpočtu) č. 1 - 9.5.2017

SouborRozpočtový výhled pro období 2018-2026 - 24.1.2017 (grafické znázornění)

SouborSchválený rozpočet obce Mukařov 2017 (příjmy, výdaje, projekty) - 24.1.2017

  

2016 

SouborZávěrečný účet obce Mukařov za rok 2016 - 13.6.2017

SouborPřílohy závěrečného účtu: Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016, Skutečné plnění rozpočtu  k 31.12.2016)

SouborSchválený rozpočet obce Mukařov 2016 (příjmy, výdaje, projekty) - 19.1.2016

 

2015

SouborZávěrečný účet  obce Mukařov za rok 2015 - 20.6.2016

SouborSkutečné plnění rozpočtu k 31.12.2015

SouborSchválený rozpočet obce Mukařov 2015 (příjmy, výdaje, projekty) - 27.1.2015

 

2014

SouborZávěrečný účet  obce Mukařov za rok 2014 - 9.6.2015

SouborSkutečné plnění rozpočtu k 31.12.2014

SouborRozpočtový výhled pro období 2015-2025 - 15.4.2014

SouborSchválený rozpočet obce Mukařov 2014 (příjmy, výdaje, projekty) - 21.1.2014


2013

SouborZávěrečný účet  obce Mukařov za rok 2013 - 10.6.2014

SouborSkutečné plnění rozpočtu k 31.12.2013

SouborSchválený rozpočet obce Mukařov 2013 (příjmy, výdaje, projekty) - 15.1.2013

 

2012

SouborZávěrečný účet  obce Mukařov za rok 2012 - 11.6.2013

SouborRozpočtový výhled pro období 2013-2022 - 11.4.2012

SouborSchválený rozpočet obce Mukařov 2012 (příjmy, výdaje, projekty) - 24.1.2012

 

2011

SouborZávěrečný účet  obce Mukařov za rok 2011 - 9.5.2012

SouborSchválený rozpočet obce Mukařov 2011 (příjmy, výdaje, projekty) - 25.1.2011

 

Starší

SouborZávěrečný účet obce Mukařov za rok 2010 - 14.6.2011

SouborZávěrečný účet obce Mukařov za rok 2009 - 18.5.2010

SouborZávěrečný účet obce Mukařov za rok 2008 - 12.5.2009

SouborZávěrečný účet obce Mukařov za rok 2007 - 22.4.2008

SouborZávěrečný účet obce Mukařov za rok 2006 - 11.4.2007

 


Přehled rozpočtů minulých let

 

Rozpočty 2011-2016

Bilance (tis. Kč)              2011    2012    2013    2014    2015    2016 
1. Daňové příjmy: 13 538 16 167 21 923 24 192 25 616 28 494
2. Nedaňové příjmy: 3 428 3 391 3 335 4 067 4 112 4 215
3. Kapitálové příjmy: 760 451 467 2 153 3 153 1 313
4. Přijaté dotace: 14 578 9 978 3 589 55 448 44 548 22 711
Příjmy celkem: 32 304 29 986 29 313 85 860 77 429 56 733

5. Běžné výdaje: 15 722 16 454 23 223 48 580 23 291 34 182
6. Kapitálové výdaje: 17 693 11 221 3 178 38 211 54 126 19 840
Výdaje celkem: 33 415 27 676 26 401 86 791 77 416 54 022

Saldo příjmů a výdajů: - 1 111 2 310 2 912 - 931 13 2 711 

  


Rozpočty 2003-2010

Bilance (tis. Kč) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1. Daňové příjmy: 7 334 9 703 9 730 9 865 11 570 13 165 11 332 12 798
2. Nedaňové příjmy: 1 067 836 980 1 653 2 189 2 262 2 658 2 715
3. Kapitálové příjmy: 1 885 166 2 987 433 1 807 8 809 8 459 1 545
4. Přijaté dotace: 10 229 15 123 1 690 2 279 1 284 2 631 6 305 11 019
Příjmy celkem: 20 515 25 828 15 387 14 230 16 850 26 867 28 754 28 077

5. Běžné výdaje: 13 297 14 868 8 052 10 630 10 780 12 381 15 788 14 691
6. Kapitálové výdaje: 11 375 13 885 3 362 2 643 4 934 6 029 17 476 14 592
Výdaje celkem: 24 672 28 753 11 414 13 273 15 714 18 410 33 264 29 283

Saldo příjmů a výdajů: -4 157 -2 925 3 973 957 1 136 8 457 -4 510 -1 206

 


Rozpočty 1997-2002

Bilance (tis. Kč) 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1. Daňové příjmy: 6 092 5 599 6 386 6 111 6 486 6 811
2. Nedaňové příjmy: 1 563 1 504 1 334 1 303 1 603 2 525
3. Kapitálové příjmy: 765 805 1 721 500 731 2 250
4. Přijaté dotace: 433 563 949 758 2 546 11 026
Příjmy celkem: 8 853 8 471 10 390 8 672 11 366 22 612

5. Běžné výdaje: 7 027 10 057 9 124 4 918 5 821 7 228
6. Kapitálové výdaje: 1 498 81 675 4 568 4 902 25 344
Výdaje celkem: 8 525 10 138 9 799 9 486 10 722 32 572

Saldo příjmů a výdajů: 327 -1 669 591 -814 644 -9 960