Revitalizace centrální části Mukařova

Studie řešení revitalizace návsi a parku v Mukařově

Kateřina Čadilová

Představujeme vám finální podobu studie revitalizované návsi a parku v Mukařově.

Revitalizace centrální části Mukařova - výstupy veřejného projednání 20.11.

Kateřina Čadilová

Již delší dobu probíhá diskuse o možnostech úpravy centra Mukařova. Až do letošního jara jakékoli plány zásadně limitovala skutečnost, že většina „parku“ i část zpevněné plochy před poštou byla v soukromém vlastnictví. Po mnohaletém vyjednávání se letos podařilo majitele přesvědčit, aby pozemky zařazené v územním plánu jako zeleň a veřejné prostranství prodal obci.