Studie řešení revitalizace návsi a parku v Mukařově

Kateřina Čadilová

Na základě připomínek veřejnosti a odborné pracovní skupiny byla zpracována finální verze studie, která řeší budoucí úpravu návsi a parku v Mukařově.