Podatelna a Czech Point

Elektronická podatelna a datová schránkaObrázek

Dne 1. ledna 2005 vstoupilo v platnost nařízeni vlády a vyhláška Ministerstva informatiky k elektronickým podatelnám. Nařízení vlády ukládá všem úřadům používat elektronické podatelny a nejpozději 31. ledna 2005 adresu elektronické podatelny oznámit Ministerstvu informatiky.

27. ledna 2005 obec Mukařov tuto povinnost splnila a zároveň tímto zveřejňuje e-mailovou adresu své elektronické podatelny pro podání opatřená elektronickým podpisem.

Na podání, která budou zaslána na tuto adresu a nebudou opatřena uznávaným elektronickým podpisem bude reagováno jako na běžná sdělení zaslaná elektronickou poštou.

Co se týče ČR, v oblasti orgánů veřejné moci (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu) lze používat výhradně kvalifikované certifikáty vydané všemi akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb, tj. První certifikační autorita a.s., Česká pošta s.p. a eIdentity a.s..

Elektronická podatelna obce Mukařov: podatelna@mukarov.cz

Pro běžnou komunikaci s Obecním úřadem Mukařov můžete použít e-mailovou adresu: obec@mukarov.cz

Datová schránka obce Mukařov pro elektronická podání je: qyvaxdz

 


Czech POINT

Pracoviště Czech POINT je k dispozici v úředních hodinách OÚ Mukařov, v pondělí od 14.00 do 16.00 hodin a ve středu od 14.00 do 18.00 hodin.

NOVĚ je také pracoviště Czech POINT otevřeno v galerii STARÁ ŠKOLA v přízemí obecního úřadu, a to vždy ve středu od 14.00 do 19.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin.

V případě dotazů volejte do kanceláře OÚ Mukařov, tel. 323 660 246.

Služba Czech POINT umožňuje na obecním úřadě pořizovat veškeré výpisy z nejrůznějších databází a evidencí, jako např. výpis z rejstříku trestů, evidence přestupků řidičů atd. Výpis z katastru nemovitostí Obecní úřad Mukařov neprovádí.

Jsou-li předmětem poskytování citlivé osobní údaje, je nutno při podání žádosti předložit platné osobní doklady.