Podatelna a Czech Point

Elektronická podatelna a datová schránkaObrázek

Dne 1. ledna 2005 vstoupilo v platnost nařízeni vlády a vyhláška Ministerstva informatiky k elektronickým podatelnám. Nařízení vlády ukládá všem úřadům používat elektronické podatelny a nejpozději 31. ledna 2005 adresu elektronické podatelny oznámit Ministerstvu informatiky.

27. ledna 2005 obec Mukařov tuto povinnost splnila a zároveň tímto zveřejňuje e-mailovou adresu své elektronické podatelny pro podání opatřená elektronickým podpisem.

Na podání, která budou zaslána na tuto adresu a nebudou opatřena uznávaným elektronickým podpisem bude reagováno jako na běžná sdělení zaslaná elektronickou poštou.

Co se týče ČR, v oblasti orgánů veřejné moci (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu) lze používat výhradně kvalifikované certifikáty vydané všemi akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb, tj. První certifikační autorita a.s., Česká pošta s.p. a eIdentity a.s..

 

Elektronická podatelna obce Mukařov: podatelna@mukarov.cz


Pro běžnou komunikaci s Obecním úřadem Mukařov můžete použít e-mailovou adresu: obec@mukarov.cz

 

Datová schránka obce Mukařov pro elektronická podání je: qyvaxdz

 


Czech POINT

Pracoviště Czech POINT je k dispozici v úředních hodinách OÚ Mukařov, v pondělí od 14.00 do 16.00 hodin a ve středu od 14.00 do 18.00 hodin.

NOVĚ je také pracoviště CZECH Point otevřeno v galerii Stará škola, v přízemí obecního úřadu, a to vždy ve středu od 14.00 do 19.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin.

V případě dotazů volejte do kanceláře OÚ Mukařov: 323 660 246

Služba Czech POINT umožňuje na obecním úřadě pořizovat veškeré výpisy z nejrůznějších databází a evidencí jako např. výpis z rejstříku trestů, evidence přestupků řidičů atd. Výpis z katastru nemovitostí Obecní úřad Mukařov neprovádí.

Tyto citlivé informace může samozřejmě obdržet vždy jen ten, jehož osoby se osobní údaje týkají, takže je nutno při podání žádosti předložit platné osobní doklady.