Úřední deska obce Mukařov

Obec Mukařov v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád zřídilo Úřední desku na adrese Příčná 11, Mukařov, která je umístěna na stěně budovy Obecního úřadu Mukařov a je nepřetržitě přístupná veřejnosti. Shodný obsah úřední desky je zároveň zveřejněn i dálkovým přístupem tj. na internetových stránkách obce Mukařov. Za totožný obsah obou verzí úřední desky odpovídá Obecní úřad Mukařov (Rudolf Semanský, starosta obce).

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ - DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

18.04.2019 - 06.05.2019

Městský úřad Říčany - Stavební úřad

Rozvod optických kabelů pro vysokorychlostní internet v lokalitě Mukařov - Žernovka, Mukařov

pdf Oznámení zde


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

16.04.2019 - 23.04.2019

Městský úřad v Říčanech - Odbor správ. agend a dopravy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

pdf Oznámení zde


Program 7. zasedání Zastupitelstva obce Mukařov

10.04.2019 - 17.04.2019

Obec Mukařov

7. zasedání zastupitelstva obce se koná 16.4. 2019 od 19:00

program zasedání v příloze pdf.

pdf Oznámení zde


Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva

05.04.2019 - 19.04.2019

Rudolf Semanský

Zápis z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Mukařov (elektronicky ověřen)

v příloze

pdf Oznámení zde


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

04.04.2019 - 31.12.2022

Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

pdf Oznámení zde


Doručení veřejnou vyhláškou

04.04.2019 - 22.04.2019

Městský úřad Říčany - Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

pdf Oznámení zde


Posun termínu zasedání zastupitelstva

03.04.2019 - 15.04.2019

Rudolf Semanský

Z důvodu pracovních cest některých zastupitelů se termín 7. zasedání zastupitelstva obce Mukařov

posouvá o týden, na 16.4. 2019

pdf Oznámení zde


Výzva k podání nabídek veřejná zakázka malého rozsahu - oprava WC ZŠ Mukařov

01.04.2019 - 25.04.2019

Obec Mukařov

Výzva je složená ze 3 stran: strana 1, strana 2, strana 3.

pdf Oznámení zde


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

01.04.2019 - 17.04.2019

Městský úřad Říčany, odbor - Stavební úřad

pdf Oznámení zde


Program 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Mukařov

20.03.2019 - 27.03.2019

Obec Mukařov

Oznamujeme, že 2. mimořádné zasedání zastupitelstva obce Mukařov se koná 26. března 2019

od 18:00 v zasedací místnosti OÚ Mukařov. Program zasedání v příloze.

(doplněn bude bod - Trasy a časy dopravní obslužnosti při budování úklonné cesty Lomu Žernovka)

pdf Oznámení zde


1 2 3 4