Úřední deska obce Mukařov

Obec Mukařov v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád zřídilo Úřední desku na adrese Příčná 11, Mukařov, která je umístěna na stěně budovy Obecního úřadu Mukařov a je nepřetržitě přístupná veřejnosti. Shodný obsah úřední desky je zároveň zveřejněn i dálkovým přístupem tj. na internetových stránkách obce Mukařov. Za totožný obsah obou verzí úřední desky odpovídá Obecní úřad Mukařov (Rudolf Semanský, starosta obce).

Podřízené součásti úřední desky:

Vyhlášení veřejné zakázky na stavbu MUKAŘOV, SRBÍN, ŽERNOVKA – VODOVOD, VODOVOD REGION JIH

16.06.2017 - 13.07.2017

Obec Mukařov

Zveřejňujeme zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby "MUKAŘOV, SRBÍN, ŽERNOVKA – VODOVOD, VODOVOD REGION JIH"

Dokumentaci je možné stáhnout z věstníku veřejných zakázek - https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/28227

nebo z profilu zadavatele - https://uverejnovani.cz/offers/details/1644

 

Osoba pověřená administrací zadávacího řízení: 

tender pro s.r.o., IČ: 28376498, sídlo: 28522 Zbraslavice-Ostrov 1, okres Kutná Hora

Kontakt:

Rostislav Matyska, email: matyska@tenderpro.eu, tel.: 604211049

 

Projekt stavby "MUKAŘOV, SRBÍN, ŽERNOVKA – VODOVOD, VODOVOD REGION JIH" je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí


Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

15.06.2017 - 03.07.2017

ČEZ Distribuce a.s.

dne : 30.06.2017

od : 11:00 hod do : 15:00 hod.

v lokalitě : Mukařov - část obce: Srbín na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:

Choceradská 12, 361, 435
Šípková 279, 284, 288, 294, 295, 296
č.p.:/č.orient. bez ulic : 279, 360, 598/79, 610/5, 610/8, 610/15, 610/16, 610/20

pdf Oznámení zde


Uzavření mateřské školy o hlavních prázdninách

13.06.2017 - 04.09.2017

MŠ Mukařov

pdf Oznámení zde


Oznámení - Zahájení územního řízení a společného řízení a pozvání k ústnímu jednání

13.06.2017 - 27.06.2017

MÚ Říčany - Odbor Stavební úřad

pdf Oznámení zde


Zápis z 29. zasedání ZO

12.06.2017 - 31.07.2017

Obec Mukařov

Zápis z 29. zasedání ZO Mukařov v příloze

pdf Oznámení zde


30. zasedání zastupitelstva obce Mukařov

09.06.2017 - 14.06.2017

obec Mukařov

30. zasedání zastupitelstva obce Mukařov se koná tradičně druhé úterý v měsíci, 13.6. 2017 od 19:00 hodin

v zasedací místnosti OÚ Mukařov

pdf Oznámení zde


Závěrečný účet svazku obcí REGION JIH za rok 2016

26.05.2017 - 12.06.2017

Obec Mukařov

Závěrečný účet svazku obcí REGION JIH je ke stažení v hlavní příloze. Níže uveřejňujeme přílohy závěrečného účtu:

Výkaz plnění rozpočtu k 31.12.2016, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha účetní závěrky, Přiznání k dani z příjmů právnických osob

pdf Oznámení zde


Závěrečný účet svazku obcí za rok 2016

24.05.2017 - 20.06.2017

Svazek obcí Ladův kraj

Spolu se závěrečným účtem v hlavní příloze uveřejňujeme pozvánku na Valnou hromadu Ladova kraje.

pdf Oznámení zde


Veřejná vyhláška, Oznámení - zahájení projednávání návrhu zadání Změny č.2 Územního plánu Svojetice

19.05.2017 - 02.06.2017

MÚ Říčany, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

pdf Oznámení zde


Závěrečný účet obce Mukařov za rok 2016

18.05.2017 - 02.06.2017

Obec Mukařov

Návrh závěrečného účtu v hlavní příloze a dílčí přílohy závěrečného účtu zde:

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 Krajským úřadem Středočeského kraje

Výkazy účetní závěrky obce za rok 2016 - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha

Výkazy účetní závěrky ZŠ Mukařov za rok 2016: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha

Výkazy účetní závěrky MŠ Mukařov za rok 2016: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha

 

Přílohy nezveřejněné elektronicky jsou k dispozici k nahlédnutí na OÚ.

pdf Oznámení zde


1 2 3 4