Úřední deska obce Mukařov

Obec Mukařov v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád zřídilo Úřední desku na adrese Příčná 11, Mukařov, která je umístěna na stěně budovy Obecního úřadu Mukařov a je nepřetržitě přístupná veřejnosti. Shodný obsah úřední desky je zároveň zveřejněn i dálkovým přístupem tj. na internetových stránkách obce Mukařov. Za totožný obsah obou verzí úřední desky odpovídá Obecní úřad Mukařov (Rudolf Semanský, starosta obce).

DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

15.02.2019 - 04.03.2019

Městský úřad Říčany - Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

Pan Jiří Moravec

pdf Oznámení zde


Zápis z 1. mimořádného zasedání ZO Mukařov

09.02.2019 - 28.02.2019

Obec Mukařov

Zápis z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Mukařov, dne 29.1.2019

pdf Oznámení zde


Vyhlášení památného stromořadí v k.ú. Mukařov u Říčan

08.02.2019 - 08.04.2019

Městský úřad Říčany - Odbor životního prostředí

Městský úřad v Říčanech vyhlašuje 26 exemplářů Thuja Plicata (zerav obrovský) rostoucích na pozemku parc.č. KN 718/1 v k.ú. Mukařov u Říčan za památné stromořadí České republiky.

pdf Oznámení zde


Životní podmínky 2019 - výběrové šetření v domácnostech

07.02.2019 - 26.05.2019

Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj

pdf Oznámení zde


Rozhodnutí

06.02.2019 - 22.02.2019

Městský úřad Říčany - Odbor životního prostředí

Mukařov, Srbín, Žernovka - vodovod rozšíření

pdf Oznámení zde


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

06.02.2019 - 22.02.2019

Městský úřad Říčany - Odbor životního prostředí

Pro dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu

pdf Oznámení zde


Pozvánka na 5. zasedání ZO Mukařov

05.02.2019 - 13.02.2019

Rudolf Semanský

Pozvánku a program 5. zasedání ZO Mukařov, konaného dne 12.2. 2019 najdete v příloze pdf.

pdf Oznámení zde


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Mukařov - TJ Sokol Mukařov

04.02.2019 - 03.02.2022

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


Výběrové řízení

04.02.2019 - 20.02.2019

Obec Mukařov

Pracovník komunálních služeb obce

pdf Oznámení zde


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Mukařov - SDH Mukařov

01.02.2019 - 31.01.2022

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


1 2 3 4