Úřední deska obce Mukařov

Obec Mukařov v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád zřídilo Úřední desku na adrese Příčná 11, Mukařov, která je umístěna na stěně budovy Obecního úřadu Mukařov a je nepřetržitě přístupná veřejnosti. Shodný obsah úřední desky je zároveň zveřejněn i dálkovým přístupem tj. na internetových stránkách obce Mukařov. Za totožný obsah obou verzí úřední desky odpovídá Obecní úřad Mukařov (Rudolf Semanský, starosta obce).

Podřízené součásti úřední desky:

Usnesení o nařízení dražebního jednání o prodeji movitých věcí

18.10.2018 - 23.11.2018

Exekutorský úřad Beroun, soudní exekutor Mgr. Pavel Dolanský

pdf Oznámení zde


Oznámení - Schválení územní studie BI 34 Mukařov

12.10.2018 - 29.10.2018

MÚ Říčany - Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

pdf Oznámení zde


Doručení veřejnou vyhláškou

10.10.2018 - 25.10.2018

MÚ Říčany - Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

Tereza Kálnová

pdf Oznámení zde


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 a I/12

10.10.2018 - 25.10.2018

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy

pdf Oznámení zde


Termín II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR

10.10.2018 - 15.10.2018

Rudolf Semanský

Oznámení o místě a termínu konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR

pdf Oznámení zde


Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

08.10.2018

Obecní úřad Mukařov

pdf Oznámení zde


Výzva k odstranění autovraku

01.10.2018 - 03.12.2018

Obecní úřad Mukařov

pdf Oznámení zde


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Mukařov - ASTRA Praha

24.09.2018 - 23.09.2021

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


Zápis č. 43

24.09.2018 - 31.10.2018

Obec Mukařov

Zápis č. 43 ze zasedání Zastupitelstva obce Mukařov z 11.9. 2018 (neověřený)

pdf Oznámení zde


Informace k volbám, termín voleb, sídlo volební místnosti

21.09.2018 - 08.10.2018

Rudolf Semanský

pdf Oznámení zde


1 2 3 4