Úřední deska obce Mukařov

Obec Mukařov v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád zřídilo Úřední desku na adrese Příčná 11, Mukařov, která je umístěna na stěně budovy Obecního úřadu Mukařov a je nepřetržitě přístupná veřejnosti. Shodný obsah úřední desky je zároveň zveřejněn i dálkovým přístupem tj. na internetových stránkách obce Mukařov. Za totožný obsah obou verzí úřední desky odpovídá Obecní úřad Mukařov (Rudolf Semanský, starosta obce).

Podřízené součásti úřední desky:

Pozvánka a program 35. zasedání zastupitelstva obce Mukařov

06.12.2017 - 14.12.2017

Obecní úřad Mukařov

Pozvánka a program 35. zasedání Zastupitelstva obce Mukařov, které se koná dne 12.12.2017

pdf Oznámení zde


Honební společenstvo Světice

04.12.2017 - 20.12.2017

Úhrada nájemného za pozemky v honitbě MS Světice

pdf Oznámení zde


Volba prezidenta republiky - sídlo volebního okrsku

01.12.2017 - 14.01.2018

Obecní úřad Mukařov

V souladu se zákonem č.275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů zveřejňujeme počet a sídlo volebních okrsků pro sídelní části obce Mukařov

pdf Oznámení zde


Zápis č. 34 z listopadového zasedání Zastupitelstva obce Mukařov

24.11.2017 - 31.12.2017

Obecní úřad Mukařov

Zápis z 34. zasedání Zastupitelstva obce Mukařov konaného dne 14.11.2017  (ověřený)

pdf Oznámení zde


Uzvaření mateřské školy o vánočních prázdninách

22.11.2017 - 03.01.2018

Mateřská škola Mukařov

pdf Oznámení zde


Oznámení výzvy k podání soutěžních návrhů

21.11.2017 - 06.12.2017

Svazek obcí Ladův kraj

pdf Oznámení zde


Pozvání na valnou hromadu svazku obcí Ladův kraj

20.11.2017 - 05.12.2017

Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážení občané
dovolujeme si Vás pozvat na
valnou hromadu starostek a starostů svazku obcí Ladův kraj
v rámci realizovaného projektu
Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce
– Centra společných služeb, spolufinancovaného Evropskou unií
která se uskuteční
v úterý 5. prosince 2017,
9.30 - 11.30 hod.
v obci Ondřejov - Astronomickém ústavu AVČR - ve veřejně přístupné seminární místnosti, Fričova ul. 298, Ondřejov (hvězdárna)
Program setkání:
• Schvalování Rozpočtu Ladova kraje na r. 2018 (Návrh přiložen ke zveřejnění na vašich ÚD) • Smlouva k projektu Kolem Božkovského jezírka (stezka Mirošovice-Mnichovice) • Zvýšení příspěvku obcí • Sdílení zkušeností, diskuze k dotazníku SMO

pdf Oznámení zde


Zápis č. 33 ze zasedání ZO Mukařov

09.11.2017 - 30.11.2017

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Mukařov v příloze

pdf Oznámení zde


Program 34. zasedání zastupitelstva obce Mukařov

08.11.2017 - 15.11.2017

34. zasedání Zastupitelstva obce Mukařov se koná dne 14.11. 2017. Program v příloze.

 

 

pdf Oznámení zde


pozvánka na 33. zasedání zastupitelstva

04.10.2017 - 11.10.2017

Obec Mukařov

Pozvánka a program na 33. zasedání zastupitelstva obce Mukařov, konané dne 10.10.2017

pdf Oznámení zde


1 2 3 4