Úřední deska obce Mukařov

Obec Mukařov v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád zřídilo Úřední desku na adrese Příčná 11, Mukařov, která je umístěna na stěně budovy Obecního úřadu Mukařov a je nepřetržitě přístupná veřejnosti. Shodný obsah úřední desky je zároveň zveřejněn i dálkovým přístupem tj. na internetových stránkách obce Mukařov. Za totožný obsah obou verzí úřední desky odpovídá Obecní úřad Mukařov (Rudolf Semanský, starosta obce).

Podřízené součásti úřední desky:

Informace o cenách resp. kalkulace vody pitné a odvedené roku 2017

17.04.2018 - 17.05.2018

1. SčV, a.s.

pdf Oznámení zde


Oznámení - zahájení projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Svojetice

17.04.2018 - 02.05.2018

MÚ v Říčanech - Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

pdf Oznámení zde


Výzva k podání nabídky - Revitalizace veřejného prostranství Mukařova

13.04.2018 - 04.05.2018

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018

12.04.2018 - 11.05.2018

Finanční úřad pro Středočeský kraj

pdf Oznámení zde


Zveřejnění záměru - darování nemovitého majetku ve vlastnictví obce Mukařov

11.04.2018 - 27.04.2018

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


Oznámení o přerušení dodávky vody

09.04.2018 - 24.04.2018

1. SčV

pdf Oznámení zde


Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Mukařov

06.04.2018 - 23.04.2018

Obec Mukařov

Zahájení řízení o zařazení místních komunikací do kategorií podle pasportu místních komunikací schváleného Zastupitelstvem obce Mukařov dne 13.2.2018 usnesením 2/37/2018.

Textová část pasportu zde

Tabulková část - soupis ulic a pozemků - Mukařov , Srbín, Žernovka

Grafická část pasportu - mapové zákresy - Mukařov , Srbín, Žernovka

pdf Oznámení zde


Program 39. zasedání ZO Mukařov

04.04.2018 - 12.04.2018

Rudolf Semanský

39. zasedání Zastupitelstva obce Mukařov se koná v úterý 10.4.2018 od 19:00 na OÚ Mukařov.

Program zasedání v příloze

pdf Oznámení zde


Zápis č. 38 ze zasedání ZO Mukařov

03.04.2018 - 30.04.2018

Zápis č. 38 ze zasedání Zastupitelstva obce Mukařov. Ověřený

pdf Oznámení zde


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Mukařov - Mukařovsko

02.03.2018 - 01.03.2021

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


1 2 3 4