Úřední deska obce Mukařov

Obec Mukařov v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád zřídilo Úřední desku na adrese Příčná 11, Mukařov, která je umístěna na stěně budovy Obecního úřadu Mukařov a je nepřetržitě přístupná veřejnosti. Shodný obsah úřední desky je zároveň zveřejněn i dálkovým přístupem tj. na internetových stránkách obce Mukařov. Za totožný obsah obou verzí úřední desky odpovídá Obecní úřad Mukařov (Rudolf Semanský, starosta obce).

Podřízené součásti úřední desky:

Pozvánka na valnou hromadu

19.02.2018 - 06.03.2018

Svazek obcí Ladův kraj

pdf Oznámení zde


Rozhodnutí o umístění stavby - Mukařov vodovodní přípojky III.etapa

19.02.2018 - 06.03.2018

MÚ Říčany, Odbor - Stavební úřad

pdf Oznámení zde


Zapis č. 36 ze zasedání Zastupitelstva obce Mukařov

15.02.2018 - 15.03.2018

Obecní úřad Mukařov

Zápis č. 36 z lednového zasedání zastupitelstva

pdf Oznámení zde


Opravné rozhodnutí - Oprava zřejmých nesprávností

14.02.2018 - 28.02.2018

MÚ Říčany - Odbor životního prostředí - vodoprávný úřad

pdf Oznámení zde


Zveřejnění záměru - směna nemovitého majetku ve vlastnictví obce

31.01.2018 - 16.02.2018

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


Ceny svozu odpadu pro rok 2018

17.01.2018 - 31.03.2018

Obecní úřad Mukařov

Ceny svozu komunálního odpadu pro rok 2018, schválené zastupitelstvem obce dne 9.1.2018

U všech velikostí nádob a četnosti svozů jsme byli nuceni mírně navýšit ceny, neboť se zvyšují všechny vstupní náklady,

ať již cena skládkovného, spaloven a lidské práce. Zastupitelstvo obce se i přes toto navýšení rozhodlo nepromítat

do konečné ceny veškeré zvýšené náklady a část zvýšené ceny dotuje z rozpočtu obce.

Rudolf Semanský, starosta obce

pdf Oznámení zde


Zápis ze zasedání č. 35

03.01.2018 - 31.01.2018

Rudolf Semanský

Zápis z 35 zasedání zastupitelstva obce Mukařov (neověřený)

pdf Oznámení zde


Program 36. zasedání ZO Mukařov

03.01.2018 - 10.01.2018

Obecní úřad Mukařov

Pozvánka a program na 36. zasedání zastupitelstva obce Mukařov dne 9.1.2018 v příloze

pdf Oznámení zde


Návrh rozpočtu obce Mukařov pro rok 2018

13.12.2017 - 08.01.2018

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


Pozvánka a program 35. zasedání zastupitelstva obce Mukařov

06.12.2017 - 14.12.2017

Obecní úřad Mukařov

Pozvánka a program 35. zasedání Zastupitelstva obce Mukařov, které se koná dne 12.12.2017

pdf Oznámení zde


1 2 3 4