Úřední deska obce Mukařov

Obec Mukařov v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád zřídilo Úřední desku na adrese Příčná 11, Mukařov, která je umístěna na stěně budovy Obecního úřadu Mukařov a je nepřetržitě přístupná veřejnosti. Shodný obsah úřední desky je zároveň zveřejněn i dálkovým přístupem tj. na internetových stránkách obce Mukařov. Za totožný obsah obou verzí úřední desky odpovídá Obecní úřad Mukařov (Rudolf Semanský, starosta obce).

Podřízené součásti úřední desky:

Zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích - darování nemovitého majetku ve vlastnictví obce Mukařov

05.10.2017 - 23.10.2017

Obec Mukařov

pdf Oznámení zde


Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

04.10.2017 - 18.10.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
- §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ust.
§§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje aktualizovaný
seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně
identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních území v územní působnosti
Vaší obce. Data k 1. 8. 2017 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.

xls Oznámení zde


pozvánka na 33. zasedání zastupitelstva

04.10.2017 - 11.10.2017

Obec Mukařov

Pozvánka a program na 33. zasedání zastupitelstva obce Mukařov, konané dne 10.10.2017

pdf Oznámení zde


Zápis č.32 ze zasedání ZO Mukařov

27.09.2017 - 27.10.2017

Zápis z 32. zasedání zastupitelstva ze dne 12.9.2017 (neověřený)

pdf Oznámení zde


Upozornění k ostranění a okleštění stromoví a jiných porostů

20.09.2017 - 16.11.2017

ČEZ Distribuce, a.s.

pdf Oznámení zde


Výběrové řízení - referent OÚ Mukařov pro nemovitosti

20.09.2017 - 19.10.2017

Obec Mukařov

Obec Mukařov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volné pozice na OÚ Mukařov, referent majetkové správy 7-8. platové třídy podle zákona 564/2006 Sb. - více v přiloženém inzerátu.

pdf Oznámení zde


Zápis č. 31 ze zasedání Zastupitelstva obce Mukařov

18.09.2017 - 16.10.2017

Přemysl Zima

pdf Oznámení zde


Pozvánka na 32 zasedání ZO

05.09.2017 - 13.09.2017

Pozvánka a program 32. zasedání ZO Mukařov, které se koná dne 12.9.2017 od 19:00 hodin

pdf Oznámení zde


Počet a sídlo volebních okrsků pro Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

05.09.2017 - 23.10.2017

Rudolf Semanský

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

pro Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20 a 21 října 2017

pdf Oznámení zde


Dražební vyhláška

04.09.2017 - 16.11.2017

Exekutorský úřad Klatovy, JUDr. Dalimil Mika, LL.M.

pdf Oznámení zde


1 2 3 4