Úřední deska obce Mukařov

Obec Mukařov v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád zřídilo Úřední desku na adrese Příčná 11, Mukařov, která je umístěna na stěně budovy Obecního úřadu Mukařov a je nepřetržitě přístupná veřejnosti. Shodný obsah úřední desky je zároveň zveřejněn i dálkovým přístupem tj. na internetových stránkách obce Mukařov. Za totožný obsah obou verzí úřední desky odpovídá Obecní úřad Mukařov (Rudolf Semanský, starosta obce).

Podřízené součásti úřední desky:

Ceny svozu odpadu pro rok 2018

17.01.2018 - 31.03.2018

Obecní úřad Mukařov

Ceny svozu komunálního odpadu pro rok 2018, schválené zastupitelstvem obce dne 9.1.2018

U všech velikostí nádob a četnosti svozů jsme byli nuceni mírně navýšit ceny, neboť se zvyšují všechny vstupní náklady,

ať již cena skládkovného, spaloven a lidské práce. Zastupitelstvo obce se i přes toto navýšení rozhodlo nepromítat

do konečné ceny veškeré zvýšené náklady a část zvýšené ceny dotuje z rozpočtu obce.

Rudolf Semanský, starosta obce

pdf Oznámení zde


Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet svazku obcí Ladův kraj

20.12.2017 - 31.12.2018

Svazek obcí Ladův kraj

Dokumenty k hospodaření svazku obcí Ladův kraj podle ustanovení § 39 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou k nahlédnutí na stránce Svazek obcí Ladův kraj


Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet svazku obcí REGION JIH

18.12.2017 - 31.12.2018

Svazek obcí REGION JIH

Dokumenty k hospodaření svazku obcí REGION JIH podle ustanovení § 39 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou k nahlédnutí na stránce Svazek obcí REGION JIH.


Zápis č. 30 ze zasedání ZO Mukařov

03.07.2017 - 31.07.2017

Rudolf Semanský

Zápis z 30. zasedání zastupitelstva obce Mukařov v příloze.

pdf Oznámení zde


Zápis z 29. zasedání ZO

12.06.2017 - 31.07.2017

Obec Mukařov

Zápis z 29. zasedání ZO Mukařov v příloze

pdf Oznámení zde


30. zasedání zastupitelstva obce Mukařov

09.06.2017 - 14.06.2017

obec Mukařov

30. zasedání zastupitelstva obce Mukařov se koná tradičně druhé úterý v měsíci, 13.6. 2017 od 19:00 hodin

v zasedací místnosti OÚ Mukařov

pdf Oznámení zde


Zápis č. 28 zasedání Zastupitelstva obce Mukařov

08.05.2017 - 08.06.2017

pdf Oznámení zde


Pozvánka na 29. zasedání ZO Mukařov

02.05.2017 - 10.05.2017

R. Semanský

V úterý 9. května 2017 se koná 29. zasedání Zastupitelstva obce Mukařov. Program zasedání v příloze.

pdf Oznámení zde


Zápis č.27 ze zasedání ZO Mukařov

11.04.2017 - 09.05.2017

Obec Mukařov

Zápis č. 27 ze zasedání Zastupitelstva obce Mukařov.

pdf Oznámení zde


Pozvánka na 28. zasedání Zastupitelstva obce Mukařov

11.04.2017 - 19.04.2017

Rudolf Semanský

Pozvánka a program 28. zasedání ZO Mukařov, konaného 18.4. 2017

pdf Oznámení zde


1 2 3 4 5 6 7