Ověřování listin a podpisů

Rudolf Semanský

Ověřování listin (vidimace) a podpisů (legalizace) se provádí na základě zákona 21/2006 Sb., o ověřování. Ověřování se provádí v kanceláři OÚ Mukařov během úředních hodin - v pondělí od 14.00 do 16.00 hodin a ve středu od 14.00 do 18.00 hodin. Mimo úřední hodiny lze provést vidimaci nebo legalizaci pouze po předchozí dohodě a v omezeném objemu (do počtu dvou ověřených listin, nebo dvou podpisů)

Pro ověření si žadatel připraví platný občanský průkaz (nebo jiný osobní doklad podle § 18 zákona - např. cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu) a správní poplatek ve výši 30,- Kč za každý legalizovaný podpis a/nebo za každou vidimovanou stranu dokumentu formátu A4.

 

NOVĚ je možné ověřovat podpisy i listiny na pracovišti CzechPOINT v přízemí budovy OÚ ve vchodě na poštu (galerie Stará škola):

Středa   9.00 - 16.00 hod.
Středa   9.00 - 19.00 hod.
Sobota    9.00 - 12.00 hod.

Příjem posledních listin k ověřování se provádí 15 minut před koncem pracovní doby.

Ze zákona nelze ověřit (§§ 9, 10 a 13 zákona) zejména:

  • podpis na prázdném listu papíru;
  • podpis, který je psaný jinými písmeny, než latinskou abecedou;
  • podpis na listině, která je psána v jiném než v českém a slovenském jazyce a není současně úředně přeložena do českého jazyka;
  • listinu, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rybářský lístek, vkladní knížka, geometrický plán, atp.);
  • listinu, jejiž součástí jsou plastické razítko, nebo plastický text;
  • listinu, ve které jsou vsuvky, doplňky, změny nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost;
  • pokud na předložené listině není poznat, zda jde o originál, či vidimovanou listinu nebo jiný typ listiny.