Veřejný hřbitov v Mukařově

Veřejné pohřebiště se nachází v Tyršově ulici mezi farou a kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Správcem a provozovatelem pohřebiště je obec Mukařov, Příčná 11, 25162 Mukařov, tel.: 323 660 246.

Hrobové místo k uložení ostatků lze zajistit uzavřením nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa s provozovatelem hřbitova. Nájemné hrobového místa se stanovuje podle velikosti hrobového místa dle Nařízení obce č. 1/2012.

Je povinností nájemce ohlásit provozovateli jakoukoliv manipulaci s hrobovým místem, či jeho zařízením (náhrobky, náhrobní desky, atp.), a stejně tak je povinné ohlášení uložení ostatků do hrobu.

 

Rozmístění hrobových míst a některé další podrobnosti o hřbitově znázorňuje tato interaktivní mapa hřbitova, kterou jsme pro vás připravili v roce 2014.

 

Pokud shledáte v interaktivním pasportu hřbitova nějaké nepřesnosti, budeme vděční, když nám je ohlásíte k nápravě. Evidence hřbitova je velice rozsáhlá, stará, často pocházející z různých zdrojů, takže předem děkujeme za vaše věcné připomínky.