Ztráty a nálezy

Obec Mukařov

Na této stránce Vás informujeme o ztracených a nalezených věcech a zvířatech, které byly Obecnímu úřadu v Mukařově nahlášeny. S nalezenými věcmi nakládá úřad podle směrnice obce č. 1/2015. Nalezení psi jsou odchytáváni smluvním partnerem obce do detence na Strašín. Po cca 2-3 dnech jsou převezeni do útulku.

Pokud se Vám zaběhl pes, informujte se na Obecním úřadě, zda nebyl odchycen. V takovém případě pak je povinností majitele psa, zaplatit výdaje vynaložené s odchytem a eventuelně s dalším nakládáním se zvířetem při jeho převzetí zpět.

 


Dne 4.4.2019 byla na pěšině do Žernovky nalezena platební platební karta mBank na jméno Matěj Pačes. Po prokázání totožnosti vlastníka k vyzvednutí na Obecním úřadě.

Dne 19.3.2019 byl na charitní louce u ZŠ nalezen zlatý prstýnek. K doptání na Obecním úřadě.
Dne 7.4.2016 byly odevzdány klíče od aut VW a Škoda, nalezené 5.4.2016 v Mukařově v ulici Školní u čp 359.

Dne 25.01.2016 byla na Obecní úřad doručena nalezená  peněženka značky London.

Dne 29.10.2015 byl na návsi před poštou nalezen občanský průkaz pana Jiřího Putery, r. 1960. Doklad je v kanceláři OÚ k vyzvednutí.

Dne 9.6.2015 byly obci předány klíče od automobilu Toyota, které byly nalezeny v týdnu 23 před domem čp 18 v ulici Choceradská.

Dne 2.4.2015 ve 13 h byla na Žernovce Českobrodské ul. na autobusové zastávce ve směru na Mukařov nalezena platební karta Air/bank na jméno Jiří Hopp.

Dne 11.3.2015 ve 12 h byl na chodníku u krohového objezdu ve směru na Srbín nalezen mobilní telefon Apple iPhone černé barvy.

Dne 19.8.2013 ráno byla na Obecní úřad doručena nalezená černá peněženka značky David Moda s osobními doklady.

Dne 28.6.2013 byl ráno na křižovatce ulic Českobrodská a Louňovická/Doubecká nalezen svazek klíčů.