Obecní knihovna Mukařov

Obecní knihovna

Obrázek

Kontaktní adresa: Ukaž na mapěPříčná 61,
251 62 Mukařov
Tel/fax: 777 951 765
Email: knihovna@mukarov.cz
Otevírací doba:

úterý 13:00-17:00
čtvrtek 10:00-12:00 a 13:00-17:00


Knihovnice:

Alexandra Jeriová
   
Zřizovatel: Obec Mukařov,
Příčná 11, 251 62 Mukařov

 


Knihovna v novém

Obecní knihovna je po stěhování do budovy Kulturního a komunitního centra Mukařov, Příčná 61, již v plném provozu. Zde je několik fotografií.

Aktuální informace a knižní novinky můžete sledovat také na stránkách Facebooku "Místní knihovna Mukařov"

Výpůjční podmínky

Vypůjčit knihy si můžete buďto jednorázově (do počtu 5 knih) bez registrace. Pokud potřebujete knih více, nebo si je vypůjčovat častěji musíte se zaregistrovat jako člen knihovny. Registrace se provádí na místě v knihovně při jejím provedení je nutné uhradit členské příspěvky (vč. DPH):

  • dospělí - 115,- Kč
  • mládež (15-18 let) a studenti - 58,- Kč
  • děti (do 15 let) - 23,- Kč

Příspěvek se hradí jednorázově při podpisu registrace, a pak s každým novým kalendářním rokem.

 
Ocenění knihovny v Mukařově

Ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně se 2. října 2013  uskutečnilo v rámci celostátní akce „Týden knihoven“ vyhlášení II. ročníku nejlepších pěti dobrovolných neprofesionálních knihovníků „Středočeský Kramerius“. Ke klíčovým hodnotícím kritériím patří mj. výrazné výsledky knihovny v množství vypůjčených knih, rozšíření jejich nabídky, dlouhodobá spolupráce s obcí a jejími občany, proměna knihovny jak jejího samotného vzhledu, tak i proměna v místo setkávání čtenářů, hodnocení odbornosti a přístupu knihovníka ke čtenářům a ke spolupráci s pověřenou knihovnou, v neposlední řadě také spolupráce se školami a organizování různých akcí se zaměřením na četbu knih.

Mezi těchto pět ocenění byla pověřenou Městskou knihovnou v Benešově, pod níž patří i mukařovská knihovna, nominována také paní Alexandra Jeriová, která naši knihovnu vede. K převzetí ocenění se s ní této akce za obec zúčastnila místostarostka ing. Marcela Eichnerová. Ve Středočeském kraji je evidováno celkem 827 obecních knihoven a z nich je 718 v menších obcích, kde většinou působí dobrovolný pracovník – knihovník. Pověřených knihoven je ve Středočeském kraji pět, které ze svého obvodu vždy navrhují jednoho knihovníka na toto prestižní ocenění. Z uvedených základních údajů  je vidět, jak velká je konkurence.

Gratulujeme proto paní Jeriové k tomu dosaženému úspěchu, přejeme jí stále více čtenářů, mnoho krásných knih a hlavně hodně štěstí a zdraví, aby ji neopouštěl její elán, s jakým v knihovně působí a realizuje její přeměnu. Nahlédnout na tuto přestiží akci můžete prostřednictvím naší fotogalerie "Kramerius 2013".


Nový rozvoj knihovny

Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna

Během posledních let doznala Mukařovská knihovna podstatných změn. Byla nově vymalována, proběhla modernizace vytápění, do knihovny byly instalovány nové regály, položen nový koberec, především došlo k občerstvení knižního fondu. Při této nelehké práci pomáhali naší knihovnici radou také z Husovy knihovny v Říčanech. S touto knihovnou udržuje Mukařovská knihovna úzkou spolupráci, takže jestli nenajdete nějakou knihu v mukařovských regálech, může Vám ji paní knihovnice do dalšího týdne zapůjčit z Říčan.

V průběhu roku 2009 registrovala knihovna 178 čtenářů. Během 1924 návštěv knihovny si čtenáři zapůjčili 2522 publikací.

Knihy jsou nakupovány nové a v mnohem větší míře jsou zapůjčovány z knihoven v Benešově a v Říčanech. V knihovně je i počítač s připojením na internet, který lze v otevírací době bezplatně využít.


Změny v Obecní knihovně

Alexandra Jeriová, nová knihovnice

Řadu let byla Ing. Sylva Minaříková svědomitou a také oblíbenou mukařovskou knihovnicí, ale teď se s námi v knihovně jako naše spolupracovnice loučí. Děkujeme jí za její práci, kterou vykonávala po celou dobu zodpovědně a s radostí.

Jak nám paní Minaříková prozradila, bude se nyní moci plně věnovat svým dalším zálibám a nakonec i povinnostem, kterých s roky nijak neubývá. Všichni přejeme pí. Minaříkové, aby i v dalších letech měla tolik optimismu a vitality jako doposud.

Budeme se snažit, abychom našim čtenářům zajistili uspokojivé služby. Místní knihovna je pro veřejnost i nadále otevřena každé úterý od 15,00 do 17,30 hodin. Znovu upozorňujeme hlavně děti a mládež na bezplatné využití internetu s možností výtisku až 5 stran zdarma.

Vaše nápady a připomínky k dalšímu provozu knihovny uvítáme třeba i na emailové adrese knihovna@mukarov.cz

Těšíme se na Vás.


Historie knihovny v Mukařově

Zdroj: Mukařovská kronika 1945-60

Obecní knihovna mukařovská vznikla roku 1926 a přeměněna v roce 1945 na Lidovou knihovnu. Umístěna je [v roce 1953 p.a.] v sokolovně. Má nyní celkem 1017 svazků z nichž je 572 románů, 142 svazků politických, 123 svazků odborných, 168 svazků pro mládež a 12 svazků her divadelních. Ze spisovatelů v roce 1953 čten nejvíce A. Jirásek. Během roku 1953 vypůjčeno 868 knih. Knihovnicí je uč. E. Šabková.

Gottwaldova knihovna byla do září 1953 majetkem KSČ, která tuto knihovnu darovala místní Lidové knihovně. Obsahovala celkem 142 svazky, z nichž 73 svazky politické, 68 románů a 1 svazek pro mládež.

Od roku 1961 vedl místní lidovou knihovnu pan Josef Krčál - učitel matematiky. Za dlouhou dobu knihovničení se panu Krčálovi: "... podařilo získat pro knihovnu důstojné umístění a vybavení. Dosáhl i výborných výsledků, které byly oceněny v okresním a krajském kole soutěže BVLK (Budujeme vlastní lidovou knihovnu)." Například v letech 1976 a 1977 získal ocenění za nejlepší okresní i krajskou lidovou knihovnu

Stav knihovního fondu k 31.12.1976

  • Naučná literatura pro dospělé: zakladatelé marxismu-leninismu 79, ostatní společensko-politická 274, přírodovědecká 88, zemědělská 36, technická 68, jiná naučná 198 (Celkem 743).
  • Krásná literatura 1676.
  • Literatura pro děti: naučná 85, krásná 450.
  • Celkem všech knih 2957.

Počet čtenářů: 151 (z toho do 14 let 43 a od 15 do 19 let 8 čtenářů).
Knihovna byla otevřena týdně 1 den /pondělí - 2 hod./

Kramerius zahájení

Kramerius zahájení

Kramerius soutěž

Kramerius soutěž

Kramerius účastníci

Kramerius účastníci

Kramerius výherce

Kramerius výherce

Kramerius ocenění

Kramerius ocenění

Kramerius společné foto

Kramerius společné foto

Kramerius rozhovor

Kramerius rozhovor

Kramerius diplom

Kramerius diplom