Obecní zpravodaj pro Mukařov, Srbín a Žernovku

Obec Mukařov

Aktuální číslo Obecního zpravodaje - 6/2019

Obecní zpravodaj vydává obec Mukařov. Vychází vždy 1x za měsíc (od roku 2019), dříve 1x za 2 měsíce. Je to periodicky vydávaná tiskovina registrovaná podle § 7 zákona číslo 46/2000 Sb. (Tiskový zákon) Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 21966. Potvrzení o evidenci periodického tisku ZDE.

Ceník inzerce OZ (v cenách s DPH) k nahlédnutí ZDE. Inzerce je vyhrazena pro místní firmy.
Objednávky inzerátů zasílejte na zpravodaj@mukarov.cz. Používejte výhradně tento objednávkový formulář


 

Starší čísla (od roku 2015)

    5/2019 4/2019 3/2019 1-2/2019
   
6/2018 5/2018 4/2018 3/2018 2/2018 1/2018
6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017
6/2016 5/2016 4/2016 3/2016 2/2016 1/2016
6/2015 5/2015 4/2015 3/2015 2/2015 1/2015
Obecní zpravodaj - č. 4 Obecní zpravodaj - 3. číslo Obecní zpravodaj - 2. číslo Obecní zpravodaj - 1. číslo

 


 

 

 

Archiv časopisu Mukařov-sko (od roku 2006)

Archiv obecního časopisu Mukařov-sko vydávaného občanským sdružením Mukařov-sko od roku 2006 naleznete na: