Mukařov-sko

Mukařov-sko, z.s.

Kontaktní adresa: Na Dolách 4, 25162 Mukařov

Tel/fax:
 
608 047 196

Email:

info@mukarov-sko.cz

Web:

http://www.mukarov-sko.cz/


Předseda výboru:

Členové výboru:
 


Rudolf Semanský

PhDr. Kateřina Čadilová
Ing. Přemysl Zima

 

Občanské sdružení Mukařov-sko vzniklo na konci roku 2005. Sdružení si dalo za cíl pomoci koncepčnímu rozvoji obcí sdružených pod Obecním úřadem v Mukařově, tj. Mukařov, Srbín a Žernovka spolu s místními částmi Buda a Louňovičky. Kandidátka o.s. Mukařov-ska zvítězila v komunálních volbách v roce 2006, 2010 a následně i v roce 2014.

V roce 2015 se sdružení stalo garantem aktivit Kulturního a komunitního centra Mukařov, které sídlí v budově bývalé školní družiny v Příčné 61 (www.kkcm.cz).

Od roku 2016 v souvislosti novým občanským zákoníkem došlo k přejmenování sdružení Mukařov-sko na "Mukařov-sko, z.s." (z.s. = zapsaný spolek) a též k přesídlení spolku. Nově též není statutárním orgánem předseda, ale tříčlenný Výbor spolku.

S členy Mukařov-ska můžete potkat během roku jako organizátory či spoluorganizátory řady akcí. Spolupráce na rozvoji obce s hasiči, sokoly a dalšími spolky je společným jmenovatelem všech těchto akcí:

 • Vítání jara a vynášení Morany
 • Masopust
 • Pálení čarodějnic
 • Dětský den
 • Po-po-les - pochod pohádkovým lesem
 • Mukařovská pouť a jarmarky
 • Koloběžkiáda
 • Drakiáda
 • Lampiónový průvod
 • Dýňování
 • Mikulášská nadílka
 • Rozsvěcování vánočního stromu a výstava betlémů ...

 


ObrázekMateřské centrum Mukařov-sko a Kulturní a komunitní centrum Mukařov

Mateřské centrum Mukařov-sko vzniklo v druhé polovině roku 2007 z podnětu několika mukařovských maminek. Od listopadu 2007 nabízelo ve své herně, v Příčné ulici 61 v Mukařově, ale i při cvičeních v sokolovně prostor pro maminky (rodiny) s dětmi od narození do nástupu do školy.

Jedním z úspěšných projektů Mateřského centra bylo kromě vybavení herny také vybudování dětského hřiště před budovou centra v Příčné ulici.

V roce 2015 byly aktivity mateřského centra začlěněny do nově vzniklého Kulturního a komunitního centra Mukařov (KKCM) - www.kkcm.cz