TOP 09 - Mukařov

Obrázek

Kontaktní adresa: Spojovací 364, Mukařov 251 62
Tel/fax:  

Email:

Ondrej.Jakob@seznam.cz

Web:
Facebook:

www.top09mukarov.cz

www.facebook.com/
top09mukarovsrbinzernovka/

Předseda: Mgr. Ondřej Jakob

 

  Funkce Jméno
  Předseda Mgr. Ondřej Jakob
  člen výboru Stanislav Müller
  člen výboru JUDr. Jana Klimentová
  člen výboru Ing. Jiří Šavrda


TOP 09 byla založena v roce 2009, brzy nato vznikla i místní organizace TOP 09 v  Mukařově. TOP 09 je stranou konzervativní a demokratickou, vycházející z tradic křesťansko-židovské evropské kultury. Odmítá jakékoliv formy ideologií, které vedou k totalitě a nerespektování základních práv a svobod.

TOP 09 prosazuje principy svobodného trhu, který je vymezen přehlednými pravidly, na jejichž dodržování dohlížejí funkční instituce. Hájí společnost rovných příležitostí a podporuje sociální odpovědnost občanů i právnických osob. Odmítá jakékoliv formy diskriminace.

TOP 09 trvá na maximální odpovědnosti vůči budoucím generacím. Usiluje proto o zachování kulturního dědictví, trvalé zlepšování životního prostředí a nezvyšování veřejného dluhu.

TOP 09 usiluje o to, aby ČR byla respektovaným členem EU. V zájmu občanů ČR podporuje proces, který umožní Evropské unii mít jednotný a silný hlas v globálním světě. Pečuje o zachování euroatlantických zahraničněpolitických vazeb.

TOP 09 Mukařov se zúčastnila voleb do zastupitelstva obce Mukařov, které se konaly v letech 2010 i 2014. V obou těchto volbách uspěla, v roce 2010 získala tři zastupitele, v roce 2014 tento výsledek obhájila. Mimo samotné zastupitele TOP 09 se zapojila do dění v obci spousta dalších lidí, spojených s touto politickou stranou  –  řada členů i příznivců TOP 09 pracovala obě volební období ve všech výborech obce či se aktivně zapojila do dění v obci na nejrůznějších úrovních.  O hlasy voličů se bude TOP 09 Mukařov ucházet i ve volbách do zastupitelstev obcí v letošním roce, které proběhnou 5. a 6. 10. 2018 – tentokrát jako Nezávislí s podporou TOP 09.