Od Ripky po Jana Veselého

Hubert Ripka - Mukařov 1945

Hubert RIPKA

Narozen: 26. 7. 1895 Kobeřice u Vyškova
Zemřel: 7. 1. 1958 Londýn
Český novinář a politik
Vztah k Žernovce: Žil v na Budech v hájovně a posléze jezdil do okolí Žernovky za odpočinkem.

 • V hájovně na Budech strávil své mládí a následně jezdil do Žernovky za odpočinkem novinář a posléze ministr zahraničního obchodu poválečné československé vlády národní socialista Hubert Ripka. Členem vlády byl již od roku 1940, kdy se 21. července v Londýně ustavila první Československá exilová vláda. V roce 1948 byl mezi nekomunistickými ministry, kteří podali 20.února demisi; následovaly události v československých dějinách později dlouho nazývané „Vítězný únor“.
 • Po únorovém převzetí moci Komunistickou stranou Československa odešel Hubert Ripka se svou rodinou opět do britské emigrace, kam již předtím jednou utekl před fašisty. Za kanálem působil v exilových organizacích a napsal řadu politickohistorických prací, zejména o Mnichovu a o únorových událostech. V roce 1991 obdržel in memoriam státní vyznamenání – Řád T.G.Masaryka II. třídy.

Tatra 87

 • Příhoda, která se traduje, se váže k jedné jeho jízdě z Kostelce do Prahy. Ripka jel s vozem Tatra 87, který byl v té době velmi populárním luxusním vozem s neobyčejně progresivní karosérií. Jak se vypráví, řídil prý sám a nezvládl řízení z kopce u Vyžlovky, kterému se říká Poštolka (podle blízké vily). Vjel do protisměru a svým vozem srazil do škarpy 16 - slovy šestnáct - žulových patníků. Byl odvezen do nemocnice, ale bez následků se zotavil. Posuďte tu příhodu z dnešního pohledu: ministr jako řidič, provoz v protisměru žádný, energie jedoucího vozidla a jeho odolnost.
 • Dnes je možné se na příhodu s odstupem a příslušnou dávkou podezřívavosti dívat také trochu jinak. Někteří ministři tehdejší vlády dostali krátce před únorovým převratem balíčky s výbušninami, protože byli komunistům nepohodlní. Jisté není nikdy nic, ale co když i ministr Ripka byl mezi nimi nebo byl jeho vůz poupraven jiným způsobem a možná tedy ani o "nezvládnuté" řízení nešlo.

Více na: Wikipedie.cz - Hubert Ripka

 


 

Hubert Ripka - Mukařov 1945

Miroslav ŠTĚPÁN

Narozen: 5. 8. 1945, Louny
Vztah k Mukařovu: od konce 90. let 20. století žije v Mukařově
Český komunistický politik; jako jediný z vedoucích komunistických špiček odsouzený po listopadu 1989 za zneužití pravomoci veřejného činitele.

Viz článek v Lidových novinách níže:

Poslední pravý komunista

MIROSLAV ŠTĚPÁN - Lidové noviny 14.11.2003

 • Bývalý tajemník pražského výboru KSČ Miroslav Štěpán stihl během posledních čtrnácti let téměř vše, co mohlo předlistopadového funkcionáře potkat - šel za mříže, podnikal a nakonec i zůstal v politice (i když na jejím rudém okraji). Více než rok natvrdo si zemědělský inženýr zkraje devadesátých let odkroutil jako jediný z někdejších komunistických špiček. Potrestán byl pětiletým trestem za zneužití pravomoci veřejného činitele, za potlačování protirežimních demonstrací v letech 1988 a 1989. Než začal podnikat, nemohl podle svých slov dlouho najít práci. Neuspěl prý ani jako uchazeč o post "řidiče fekálního vozu". Nyní je Štěpán v obchodním rejstříku veden ve dvou firmách - v MULTYS, který se mimo jiné zabývá odkupem pohledávek, jako předseda dozorčí rady a u SMS Bohemia, která obchoduje s nemovitostmi, jako společník. V politice udržuje osmapadesátiletý "vězeň sametové revoluce" (jak se vylíčil ve vzpomínkové knize) tradici "pravé" komunistické strany. Tou podle něj není parlamentní KSČM, nýbrž jím v roce 1995 založená Komunistická strana Československa. Strana s pěticípou hvězdou, srpem a kladivem ve znaku sdružuje téměř dvacet tisíc lidí a Štěpán jí šéfuje jako generální tajemník. Funkci si udržel i po pokusu Ludvíka Zifčáka alias studenta Růžičky převzít vedení strany. Miroslav Štěpán, který nyní žije v Mukařově nedaleko Prahy, se pokusil i o průnik do velké politiky. Neúspěšně - lidé si ho senátorem nezvolili.

Více na: Wikipedie.cz - Miroslav Štěpán, TOTALITA.cz

 


 

Xaver Tejřov

Xaver Tejřov

Narozen: 7. prosince 1866, Pacov
Zemřel: 7. července 1937, Pardubice
Vztah k Mukařovu: Poslední léta života trávíval v letním sídle Na Tejřově v Babicích u Říčan poblíž Mukařova.
Autor básně: Mukařovské motivy

 • Narodil se v rodině pekařského mistra a obchodníka. Po maturitě na reálce v Táboře vystudoval v Praze práva. Jako právník působil na Vinohradech, před 1. světovou válkou si zde otevřel vlastní advokátní kancelář.
 • Přátelil se se spisovateli F. Adlerem, K. M. Čapkem Chodem (hájil jej při soudních sporech), I. Herrmannem, K. V. Raisem a s výtvarníky A. Kalvodou, V. Hlavou.
 • Politicky pracoval v národní straně svobodomyslné.
 • Poslední léta života trávíval v letním sídle Na Tejřově v Babicích u Říčan poblíž Mukařova. Zemřel na zástavu srdce.
 • Zpočátku se zabýval divadlem, těžiště jeho díla, jež vyrůstalo stranou literárních aspirací, tkvělo však v beletrii publikované několik desetiletí jen v časopisech (Máj, Zlatá Praha, Zvon).
 • V třicátých letech vydal své spisy: Bohdanečský zápisník (1931), montáž příležitostné poezie, bezprostředních deníkových zápisů, humorného vyprávění inspirovaného lázeňským pobytem, dojmů, vzpomínek a reflexí české politické scény 20. let, dále satirickou knížku humoresek Devatero veselých (1935). Pro jeho básnické dílo zůstala trvalým tvárným principem lumírovská poetika (mj. virtuózní sonety J. Vrchlického). Část svých básní Tejřov zahrnul do komponované knihy sonetů Postřehy a city (1932), jež obsahuje intimní lyriku s motivy z mládí, verše rodinné, žánrové momentky z pobytu v okolí Prahy a básně kritizující soudobé mravy.
 • Kult cizelované zvukomalebné formy, apartní básnický jazyk exponoval zejména ve věnci snivých sonetů (Rverie podzimní) a v melancholických reflexivních sonetech o míjení času, iluzornosti poznání, úzkosti a osamění.

Více na: http://www.magazlin.cz/tejrov/

 


 

Miroslav Tyrš

Dr. Miroslav Tyrš

Narozen: 17. září 1832, Děčíně
Zemřel: 8. srpna 1884 - nalezen mrtev v horské řece Aaše v tyrolském Oetzu
Vztah k Mukařovu: Pravidelně jezdil do Mukařova na letní byt - viz obrázek pamětní desky na domu číslo 13 (naproti kostelu - v Tyršově ulici) s textem: "Zde letního času bydlíval Dr. M. Tyrš. Věnovala Těl. jednota Sokol v Mukařově přispěním rodin Tučkových"
Zakladatel SOKOLA - zastánce zásad rozvoje člověka po stránce tělesné i duševní

 • Vystudoval filosofii a nabyté vědomosti věnoval především estetice a dějinám umění. Po dlouhém a svízelném úsilí dosáhl docentury na pražské technice a nakonec v roce 1883 i profesury na univerzitě.
 • Na příkladech ze studovaných dějin pochopil význam cvičení těla i ducha pro zdokonalení člověka, jakožto základu lidské společnosti.
 • Po seznámení se s Jindřichem Fügnerem toto poznání vedlo k rozhodnutí založit tělocvičný spolek, kterému dali jméno Sokol. Po jeho vzniku mu věnoval veškerou svoji energii.
 • Zorganizoval prvý cvičitelský sbor, vypracoval organizační základy spolku, založil tělocvičnou knihovnu a časopis Sokol, v němž v r. 1871 zveřejnil programový článek Náš úkol, směr a cíl.
 • Velmi důležitým byl i jeho metodický spis “Základové tělocviku” s dosud nepřekonaným systémem tělocvičné a sportovní činnosti. Uvedl v život nesmírně výstižné tělocvičné názvosloví, které je používáno dodnes.
 • Svou statí "Hold olympický" oslavil olympijskou myšlenku dávno před obnovou novodobých her.
 • Když byl Sokol pevně zajištěn a zakotven v povědomí národa, vzdal se v r.1884 náčelnictví, aby se mohl plně věnovat vědecké a pedagogické práci na univerzitě. * Téhož roku však při ozdravném pobytu v tyrolském Oetzu, kde se léčil z psychického vyčerpání, byl 8. srpna 1884 nalezen mrtev v horské řece Aaše.

Více na: Wikipedie.cz - Miroslav Tyrš

 


 

Jan Veselý

Jan Veselý

Narozen: 17. června 1923, Plástovice - Jižní Čechy
Zemřel: 10. února 2003, Praha
Vztah k Mukařovu: posledních 20 let svého života trávil velkou část svého času na chalupě v Mukařově
Nejlepší český cyklista 20. století

 • Narodil se 17. června 1923 v Plástovicích v jižních Čechách.
 • Ke kolu se dostal ve 14ti letech, když se začal učit pekařem. V Suchém Vrbně a pak v Praze najezdil denně desítky kilometrů s nůší pečiva na zádech.
 • První cyklistický závod absolvoval jako pekařský učeň a vyhrál nad 300 kolegy.

Největší úspěchy:

 • 9x účast na Závodu míru (1.místo 1949; 2.místo 1952 a 1955)
 • 26x mistr republiky
 • 9.místo na MS v Kodani 1950
 • 5.místo na závodě Kolem Egypta
 • účastník Olympijských her
 • držitel Mezinárodní ceny Fair Play
 • nositel titulu Cyklista století

Více na: Wikipedie.cz - Jan_Veselý