Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy

13.12. 2022

Mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – v chovu drůbeže v katastrálním území Hrusice [648655] a v chovu drůbeže v katastrálním území Chomutovice u Dobřejovic [627674], okres Praha-východ, ve Středočeském kraji. Vymezuje se uzavřené pásmo, které se sestává z pásma ochranného a pásma dozoru, do kterého spadá i Mukařov.

Chovatelům ptáků v uzavřeném pásmu se mimojiné nařizuje držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat, tzn. zajistit umístění ptáků do uzavřených prostor, zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků, zamezit vstupu jiných druhů zvířat do hospodářství

Poskytnout obci pro účely naplnění tohoto nařízení následující informace k provedení soupisu ptáků na hospodářství, a to nejpozději do 14.12.2022


i. Chovatel (jméno, příjmení, obchodní firma,název)
ii. Adresa (sídlo) chovatele
iii. Kontaktní osoba
iv. Kontakt (telefonní číslo, nejlépe na mobilní telefon)
v. Adresa místa chovu ptáků
vi. Určení produktů (pro vlastní potřebu, pro prodej ze dvora,…)
vii. Počty drůbeže chovaných v hospodářství dle kategorie:
1. Hrabavá (slepice, krůty, perličky, křepelky)
2. Vodní (husy, kachny)
3. Ostatní (pštros, pávi)
4. Holubi
5. Jiné ptactvo v zajetí (bažanti, koroptve, papouškovití, exotické ptactvo a ostatní)
vyplněním sčítacího listu uvedeného v příloze nařízení.

Zveřejněno: 14.12.2022
Upraveno: 14.12.2022
nahoru