Poplatek za odpady se bude platit od 15. 2. (pouze online), od 1. 3. také převodem a případně i hotově nebo kartou na obecním úřadě.

Aktuální práce na kanalizaci

Události

Informace k probíhající výstavbě kanalizace

Stavba, s finanční podpodou Státního fondu životního prostředí ČR a Středočeského kraje, byla zahájena 20.10.2021 předáním staveniště zhotoviteli. Pro zařízení staveniště byly po následující 2 roky vybrány pozemky nebo jejich části: 584, 593/8, 595/4, 648/7, 414/33, 414/37, 464, 519/149, 1021/1, st.65/1 v Srbíně a 610/3, 822/8, 679 v Žernovce. Využívány budou postupně dle potřeby stavby. Konec stavby je dle smlouvy o dílo plánován v říjnu 2023 (viz harmonogram stavby z listopadu 2021). Obecné informace o projektu najdete v článku ZDE.

 Oznámení inspektorátu práce

 

Průběh stavby

Práce na domovních přípojkách probíhají dle plánovaného harmonogramu a zejména pak dohody zhotovitele s vlastníky o přístupu na pozemek. Uzavírky ulic jsou realizovány pouze částečné u těch domů, kde se přípojky staví a jen v pracovní době od 7h do 19h. Jinak ulice jsou z obou stran sjízdné až k místu stavby. 

Současně probíhají práce na výstavbě ČOV, kde pokračuje hloubení stavební jámy pro založení ČOV. Oproti geologickému průzkumu je zastižena rostlá skála ve větším měřítku i menších hloubkách, ale daří se ji prozatím odbourávat. Předpokládané dosažení základové spáry budovy (při hladkém průběhu rozpojování horniny) je na konci ledna 2022.

Práce na gravitační kanalizaci pokračují podle plánovaného harmonogramu na leden - únor 2022. Výstavba stok bude z organizačních probíhat oddílně od výstavby domovních přípojek, které budou později dobudovány na vysazené odbočky. Aktuálně z důvodu prací na stoce B bude uzavřená část ulice U Požáru od Písecké po č.e. 20. Z důvodu složitého umístění inženýrských sítí je plánována uzavírka tohoto úseku od 14.1. do 5.2. Objízdná trasa je z druhé strany ulice od I. hráze v Louňovicích. Po dokončení prací na stoce B budou zahájeny práce na stoce E1 v ul. Za Brodem. Výstavba stok C2 a C4 v ul. Luční začne 19.1. Stavba plánuje ulici uzavírat po cca 30 m úsekách tak, aby nemovitosti byly dostupné z druhé strany ulice.

 

Výstavba domovních přípojek

Práce na domovních přípojkách probíhají zejména po dohodě s vlastníky nemovitostí. Vlastníci obdrží informaci o plánu zahájení výstavby od zhotovitele v předstihu. Nyní probíhají práce na Žernovce, cca od března 2022 je plánováno zahájení prací na výstavbě přípojek na Kutnohorské. Kanalizační přípojky na gravitační kanalizaci jsou stavěné až po dokončení celistvých úseků kanalizačních stok. U přípojek tlakové kanalizace bude v první fázi vystavěna stavební část domovní přípojky. Poté bude po splnění podmínek uvedených níže osazena čerpací technologie. Pokyny doznaly ještě menší změny (oproti verzi uveřejněné před 14.1.2022) po projednání s technology - čerpadla bude možné osazovat individuálně ihned po splnění podmínek, mezi které ještě přibylo položení chráničky pro kabel od místa ovládací jednotky k šachtě. Vlastníky nemovitostí, kde je v rámci výstavby přípojky realizována i čerpací techologie (a ne jen veřejná část přípojky - viz seznam realizovaných domovních přípojek) žádáme, aby po dokončení stavební části jejich přípojky postupovali podle následujících pokynů:

POKYNY PŘED REALIZACÍ TECHNOLOGIE (VYSTROJENÍ) DOMOVNÍ ČERPACÍ JÍMKY (DČJ)

  • majitel nemovitosti si musí na své náklady před osazením technologie DČJ zajistit el. přípojku k ovládání čerpadla, tj. od stávajícího domovního rozvaděče, či jiného napojovacího místa, k místu budoucího umístění ovládání pro technologii DČJ a

  • položit chráničku pro budoucí el. kabel od ovládání k čerpací jímce. Chránička musí být průměru min. 50 mm v hloubce min. 60 cm pod terénem. Ovládání čerpadla je umístěno do 5 m od čerpací jímky na stěně objektu, plotu nebo na volně stojícím stojánku

  • přívodní kabel je v provedení CYKY 5 x 2,5 s osazeným motorovým jističem 16 A. Vlastník nemovitosti si musí případně zařídit dostatečný jistič u ČEZ Distribuce;

  • majitel objektu musí před montáží technologie zajistit a předložit platnou elektrorevizi na přívodní kabel;

  • čerpadlo je na 400 V, na 230 V je nestandartní dodávka, která je zpoplatněna;

  • po vyřízení všeho viz výše Vás žádáme o zaslání kopie elektrorevize přívodního kabelu, s uvedením kontaktního telefonu na: kleber@zepris.cz, a v kopii též na: obec@mukarov.cz (výjimečně, nemáte-li možnost e-mailu, v listinné podobě k rukám Ing. Zimy na OÚ) jako potvrzení o připravenosti přípojky pro osazení technologie. Do předmětu e-mailu uveďte: „Kanalizace elektrorevize + doplňte příslušné č.p., č.e.“. Pro zajištění hladkého průběhu stavby žádáme o dodání elektrorevize nejpozději do 31.12.2022;

  • technologové stavby Vás poté budou kontaktovat pro domluvení termínu na osazení technologie DČJ. Tato může být osazena do každé šachty ihned po splnění podmínek výše.

  • ihned po osazení technologie, bude majitel objektu seznámen s provozním návodem technologie a provede se zaškolení. O tomto bude sepsán předávací protokol obsahující i výrobní čísla čerpadla a ovládací jednotky. Zároveň Vám bude předána informace, k termínu přepojování domovních odpadů, jež závisí na uvedení ČOV do provozu. Přepojení bude též možné až po vizuální kontrole vyvezení stávající jímky, neboť není z technologických důvodů povoleno obsah jímky přečerpat do nové kanalizace!

  • ovládací jednotka, čerpací technologie, jejich osazení a zprovoznění, včetně zaškolení, bude provedeno na náklady obce;

  • přivedení jištěného přívodního kabelu do místa ovládání, položení chráničky od ovládání k šachtě, zajištění elektrorevize, přepojení odpadu z domu do čerpací šachty provádí vlastník nemovitosti na svůj náklad.

POKYNY PŘED REALIZACÍ TECHNOLOGIE (VYSTROJENÍ) DOMOVNÍ ČERPACÍ JÍMKY (DČJ) ke stažení. 

V případě požadavku konzultace stavby přípojky tlakové kanalizace se obracejte na vedoucího stavby přípojek, p. Valentu na tel: 602 149 398, e-mail: jiri.valenta@ekologicka-stavebni.cz.

 

 

Zveřejněno: 12.11.2021
Upraveno: 20.01.2022
nahoru
K provozování webu www.mukarov.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.