Od 1.3.2023 bude uzavřená na jaro a léto 2023 kompostárna na Čapiku. Informace najdete v aktualitách.

Výzva k dodání revizí pro obcí budované přípojky tlakové kanalizace

Události

Výzva k dodání podkladů k obcí budovaným přípojkám tlakové kanalizace

Ke zdárnému dokončení domovních přípojek tlakové kanalizace je nutné ze strany vlastníka nemovitosti připravit elektrický přívod k čerpadlu, zapojení kabelu zkontrolovat elektrikářem a vystavit na něj revizi - viz pokyny v článku Aktuální práce na kanalizaci - v odstavci věnovaném domovním přípojkám níže v textu. Termín na doložení revizí uplynul s koncem loňského roku, a revizí na obec zatím dorazilo pohříchu málo. Bez revize není možné na místo vyslat montážní techniky.

Naléhavě žádáme všechny, kteří ještě revizi přívodního kabelu nezaslali, aby tak učinili v opravdu nejzazším termínu do 28.2.2023!

Letos na jaře musejí být již zahájeny montáže čerpadel a ovládání a v případě, že revizi nedodáte v tomto náhradním termínu, nemůžeme zaručit včasnou a bezplatnou instalaci čerpací technologie. 

Zveřejněno: 20.01.2023
Upraveno: 20.01.2023
nahoru