Komunální volby 2022

Události

Volby do zastupitelstva obce Mukařov se uskuteční v pátek 23. 9. a v sobotu 24. 9. 2022

I v Mukařově nás čekají komunální volby. Volit budeme nově nikoli ve školní jídelně, ale přímo v budově Základní školy Mukařov, Školní 88, Mukařov. Volební místnost bude viditelně označena.

Volební lístky by měli mít už všichni voliči ve svých dopisních schránkách. Pokud tomu tak není, kontaktujte obecní úřad, a stejně tak v případě, že se z důvodu zdravotní indispozice nemůžete dostavit do volební místnosti a přejete si návštěvu volební komise u vás doma. V takovém případě volejte na telefon 323 660 246, nebo pište na e-mail obec@mukarov.cz.

Do komunálních voleb je možné volit pouze v místě bydliště, volební průkazy se nevydávají.

Systém voleb je specifický, občané mohou vybírat své zástupce v obcích a městech napříč všemi kandidátkami, ale také zvolit jednu stranu nebo zakřížkovat její preferované členy.

Pokud si chcete být jistí, že váš hlas nepropadne, věnujte pozornost následujícím řádkům:

Průběh a způsob hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

V Mukařově volíme 15 zastupitelů a hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:

A) Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.

B) Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno, tj. v Mukařově 15 kandidátů.

C) Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.

A kdo se tentokrát v Mukařově (Srbíně a Žernovce) uchází o přízeň voličů?

Prezentace všech čtyř volebních uskupení přineslo poslední číslo Obecního zpravodaje, jmenný seznam kandidátů (a po skončení voleb i jejich výsledek) najdete na webu www.volby.cz

 

Zveřejněno: 17.09.2022
Upraveno: 24.09.2022
nahoru