Dodatečné úhrady místních poplatků přijímáme online, převodem nebo v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Omezení provozu vodovodu Žernovka - Zájezdí

Události

Omezení provozu na užitkovém vodovodu Žernovka - Zájezdí i Horka

Z důvodu nedostatku vody a nutnosti dovážet vodu cisternami se s okamžitou platností omezuje užívání vodovodu Žernovka - Zájezdí pro napouštění bazénů, zalévání, mytí automobilů, nebo zpevněných ploch.

V případě nerespektování tohoto zákazu hrozí pokuta až 10.000,- Kč.

 

Na vodovodu Žernovka - Horka je stále nízká vydatnost vrtů, která nestačí pokrývat spotřebu, zejména víkendovou. Provozní hladina kolísá u minima a kvůli nedostatečnému ponoru a chlazení dochází k vypínání čerpadel tepelnou ochranou. Aby nedocházelo k nečekaným havarijním výpadkům v dodávkách, provoz vodárny a dodávek vody bude až do odvolání řízen. Bohužel se při provozu 7-19 h nedaří udržet dostatečnou hladinu a z tohoto důvodu od neděle 18.9. bude vodovod opět pouštěn od 16 h do 20 h. Zároveň prověřujeme, zda nedochází na vodovodu k úniku z důvodu poruchy potrubí. Případný únik se však zatím nepodařilo ani potvrdit ani odhalit.

Jako zdroj pitné vody v Horce je vybudován a ve všech ulicích zaveden vodovod "Želivka".

Zveřejněno: 08.08.2022
Upraveno: 21.09.2022
nahoru