Omezení průjezdnosti ulic Nad Obcí, Úzká, Na Pískách, Do Chobotu

Události

Omezení průjezdnosti ulic Nad Obcí, Úzká, Na Pískách, Do Chobotu

Vážení občané a návštěvníci,

omlouváme se za dočasná dopravní omezení, které si vyžádá stavba kanalizace.

Od 23.1. bude uzavřen průjezd ulicí Nad Obcí. Kvůli skalnímu podloží, které se očekává téměř v celém rozsahu ulice je odhad provádění prací až do konce února. Ulice bude po dobu výstavby neprůjezdná, na víkendy bude sjízdná přes přejezdové plechy, protože zde není možné stanovit objízdnou trasu.

Od 25.1. je plánována výstavba v ulici Úzká - odhadem do 10.2. Ulice bude s výstavbou uzavřena, objízdná trasa bude shora z ulice Na Pískách po dočasné štěrkové cestě. Zde stavba bude poté plynule pokračovat do ulice Na Pískách. Vzhledem k počasí není již možné použít pro osobní dopravu dočasnou komunikaci ze štěpky Na Pískách a v průběhu provádění prací bude pro rezidenty vyhrazeno parkování v ul. U Požáru v blízkosti křižovatky Na Pískách x Úzká. Uzávěra ulice Na Pískách bude ještě upřesněna.

Uzavření jižní části ulice Do Chobotu od ulice Na Budech k potoku bude z důvodu výstavby trvat zhruba do 13.2. Objízdná trasa je od návsi v Srbíně.

Pro všechny nepřístupné oblasti platí, že popelnice budou po tuto dobu sváženy pracovníky stavby od jednotlivých nemovitostí na místo svozu dostupné pro popeláře. Po svozu si nádoby rozeberte zpět podle přidělených čísel na samolepkách, či vlastního označení.

Další informace k výstavbě najdete v článku Aktuální práce na kanalizaci.

Zveřejněno: 20.01.2023
Upraveno: 03.02.2023
nahoru