Od 1.3.2023 bude uzavřená na jaro a léto 2023 kompostárna na Čapiku. Informace najdete v aktualitách.

Oznámení o provádění odečtů vodoměrů - I.T.V. CZ

Události

Odečty vodoměrů - sdělení provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Mukařov, Srbín, Žernovka

27.4. - 31.5. 2023

Vážení odběratelé,

v květnu 2023 budou probíhat budou probíhat pravidelné odečty vodoměrů na domovních přípojkách vodovodu provozovaných I.T.V. CZ ve všech částech obce. Odečty bude ve vašich nemovitostech pořizovat paní Karolína Pokorná, která se prokáže průkazkou naší společnosti a na požádání doloží svoji totožnost i občanským průkazem. Žádáme vás o zpřístupnění vodoměru ve vašich nemovitostech. V případě umístění vodoměru ve vodoměrné šachtě tato musí být suchá a případnou vodu musí vlastník odčerpat – vezměte prosím na vědomí, že toto není povinnost odečtáře. V případě, že nebudete zastiženi doma, bude vám ve schránce ponechán odečtový lístek s možnostmi nahlášení odečtu. Využijte i kontaktu na odečtáře ve vaší obci, který uvede svoje kontakty na odečtový lístek. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte naši kancelář ve Strančicích.

I.T.V. CZ s.r.o., výkonná kancelář: nám. Emila Kolbena 460, Strančice

www.itvcz.eu, mail: provoz@itvcz.eu, tel. 323 607 782, mobil : 722 201 235

Děkujeme za spolupráci, vaše I.T.V.

Zveřejněno: 27.04.2023
Upraveno: 27.04.2023
nahoru