Dodatečné úhrady místních poplatků přijímáme online, převodem nebo v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Oznámení o změně provozovatele vodovodu a kanalizace

Události

Změna provozovatele vodovodu a kanalizace pro obecní sítě - PODPIS NOVÝCH SMLUV

Obecné informace ke změně provozovatele

Platby za vodné a stočné budou v přechodovém období (do doby uzavření nové smouvy, či do listopadu 2021) hrazeny zpětně na základě skutečné spotřeby. Zálohové platby, na které jsou mnozí z vás zvyklí, bude moci nový provozovatel inkasovat až po uzavření nové smlouvyPokud jste využívali u předchozího provozovatele k platbě záloh službu SIPO, 1.SčV platby záloh prostřednictvím SIPO hromadně zastavila a jsou od 1.7.2021 automaticky zrušené. Pokud uvažujete o platbě záloh, uveďte tuto skutečnost v dokumentech při podpisu smlouvy. Případné reklamace za nezrušené červencové platby záloh skrz SIPO uplatněte na zákaznické lince 1.SčV.

Na základě ukončení platnosti smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací v majetku obce s 1. SčV, a.s. k 30.6.2021 došlo ke změně provozovatele těchto sítí. Od 1.7.2021 je novým provozovatelem obecních sítí vodovodu a kanalizace společnost I.T.V. CZ s.r.o., IČ: 25675109, která je 100% vlastněná svazkem obcí REGION JIH, jehož je naše obec členem.

Z důvodu změny provozovatele nedojde k přerušení dodávek vody, či odvodu odpadní vody. Nebudou se měnit vodoměry. Vyjma výměny stávajících starých vodoměrů, kterou provádí, a termíny hlídá, provozovatel po uplynutí platnosti kalibrace vodoměru (6 let). Smluvní vztah k 30.6. nezaniká, nový provozovatel stávající smlouvy v souladu s platnou legislativou přebírá od předchozího do doby, než uzavře své nové smlouvy.

 

Informace k uzavírání nových smluv

Smlouva by měla být osobně podepsaná vlastníkem nemovitosti za přítomnosti provozovatele. V případě spoluvlastnictví stačí přítomnost jednoho z vlastníků s plnou mocí od ostatních spoluvlastníků se zmocněním k podpisu smlouvy (není třeba úředně ověřený podpis), s výjimkou společného vlastnictví manželů, kdy stačí podpis jednoho z manželů. U pronajímaných nemovitostí je smlouva podepisována vždy s vlastníkem nemovitosti.

Odběratelé, kteří ještě nemají uzavřenou smlouvu s novým provozovatelem, nechť se obrátí na zákaznické centrum.

Provozní hodiny zákaznického centra I.T.V. CZ ve Strančicích - PO 7:00 - 14:00 a ST 9:00 - 17:00, tel: 323 607 782, 722 201 235 (pracovní dny 7:00-14:00). Další info na www.itvcz.eu.

 

Zveřejněno: 07.04.2021
Upraveno: 31.03.2022
nahoru