Dodatečné úhrady místních poplatků přijímáme online, převodem nebo v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Pomoc Ukrajině

Události

Jak můžeme pomoci Ukrajině

Na četné žádosti občanů připravujeme sbírku materiální pomoci, jakmile se podaří zajistit efektivní odběr a předání věcí. Zatím se jako nejúčinnější jeví finanční pomoc, na výběr je větší počet sbírek organizovaných profesionálními charitativními organizacemi.
Peníze je možné i konkrétně zaměřit:

  • Člověk v tísni – humanitární pomoc, již vypravili první kamiony.
    Odkaz na darování: SOS Ukrajina
  • Charita Česká republika – humanitární pomoc, darovat převodem na účet číslo 55660022/0800, variabilní symbol 104, nebo online
  • ADRA – cílená pomoc ve spolupráci s partnerskou organizací na Ukrajině – SOS ADRA – POMOC UKRAJINĚ, převodem na účet číslo 66888866/0300, variabilní symbol 500, nebo online
  • Český červený kříž – nákup zdravotnického materiálu a techniky převodem na účet číslo 333999/2700, variabilní symbol 1502 
  • Armáda spásy – cílená pomoc na místě prostřednictvím sesterské organizace – online
  • Ukrajinské velvyslanectví – přijímá materiální pomoc v podobě vybraného vojenského materiálu, více viz FB stránka, kde je také QR kód pro přímou finanční pomoc.

Nabídnout je možné i ubytování pro uprchlíky. Individuální nabídky ve Středočeském kraji shromažďuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje na tel. 950 870 420, nabídku je možné zaslat také na e-mail pomocukrajine@kr-s.cz.

Možnosti postupně doplňujeme, všem dárcům předem děkujeme!

Zveřejněno: 28.02.2022
Upraveno: 28.02.2022
nahoru