Od 1.3.2023 bude uzavřená na jaro a léto 2023 kompostárna na Čapiku. Informace najdete v aktualitách.

Vodné na užitkovém vodovodu Žernovka

Události

Vodné na užitkovém vodovodu Žernovka

Vážení odběratelé,

z důvodu vysoké nákladovosti provozu užitkového vodovodu v Žernovce - Zájezdí i Horka - přikročilo zastupitelstvo k navýšení ceny vodného na 60,- Kč/m3 včetně DPH. Nová cena je platná od 1.11.2023.

Ke zvýšení ceny dochází poprvé od roku 2011 poté, co v posledních letech došlo k výraznému nárůstu nákladů souvisejících s provozem vodovodu - zejména se jedná o opravy a energie. Vodovod je již na hranici své životnosti a jeho udržení v provozu je proto stále nákladnější. I při nově stanovené ceně velká část nákladů nebude do ceny vodného započtena - plná nákladová cena 1 m3 se po zvýšení cen energií pohybuje cca na úrovni 80-90 Kč. Obec bude tak i nadále pro udržení provozu vodovodu náklady hradit z rozpočtu, aby cena vody pro vás odběratele byla alespoň srovnatelná s cenou vody pitné.

Zveřejněno: 19.07.2023
Upraveno: 19.07.2023
nahoru