UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU SAZBY POPLATKU ZE PSŮ. POPLATEK ZA JEDNOHO PSA JE 240 KČ, ZA  DALŠÍHO 360 KČ. DALŠÍ SLEVY A ÚLEVY VIZ OZV 6/2024

Změna poplatku za psy

Události

Změna poplatku ze psů

Vážení obyvatelé, upozorňujeme, že od nového roku je v platnosti nová vyhláška o místním poplatku ze psů, OZV 6/2023.

OZV 6/2023

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa 240 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 360 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, 120 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, 180 Kč.

Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je
považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální
služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů
určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které
stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.


(2) Úleva se poskytuje poplatníkům ze sazby poplatku dle čl.4, odst.1 a) b):
a) za jednoho psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího
důchodu ve výši 50 % ze sazby dle odst. 1 a),


b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je poživatel invalidního,
starobního vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu
anebo poživatel sirotčího důchodu ve výši 50 % ze sazby dle odst. 1 b).

Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

 

Zveřejněno: 03.01.2024
Upraveno: 03.01.2024
nahoru