Od 1.3.2023 bude uzavřená na jaro a léto 2023 kompostárna na Čapiku. Informace najdete v aktualitách.

Změna ve vedení obce

Události

Změna ve vedení obce

Na 5. zasedání zastupitelstva obce Mukařov dne 21. 2. 2023 byl z funkce starosty odvolán Rudolf Semanský, zvolený za Sdružení Mukařov, Srbín, Žernovka, a do funkce starostky jmenována Ing. Hana Zákoucká, zvolená za Společně s TOP 09. Odvolání stávajícího starosty a zvolení nové starostky předcházelo projednání bodu o zahájení obecné kontroly v Základní škole Mukařov.

V posledním bodě jednání byli zastupitelé byli informováni, že se kontrola schválená Radou obce zaměřuje na období po rezignaci bývalé ředitelky a současné zastupitelky PaedDr. Jany Novotné. Tomáš Kouba k tomu uvedl, že Rada nijak nereagovala na jeho dřívější dotaz, který se týkal podezření na porušení rozpočtové odpovědnosti ze strany PaedDr. Novotné. Ta v závěru svého působení ve funkci ředitelky ZŠ z provozního rozpočtu základní školy uhradila právní služby spočívající v zastupování při prováděné kontrole zřizovatele (tedy obce Mukařov) v ceně 130 tisíc korun. (Za tuto cenu byl vytvořen dokument, který rozporoval jednotlivé nálezy kontroly, přičemž podle názoru právního zástupce obce byl předražený a argumentačně chabý, takže oprávněnost kontroly ani správnost jejích nálezů nijak nezpochybnil.)

Na možné porušení rozpočtové odpovědnosti upozornil již na jaře 2021 Finanční výbor obce při pravidelné kontrole hospodaření Základní školy Mukařov, a předal věc Radě obce. Rada obce jednala o možném postupu prostřednictvím své členky Kateřiny Čadilové opakovaně s právním zástupcem obce, který doporučil vymáhání vydaných prostředků a přislíbil zpracování podkladů, který ale do konce funkčního období Rady nedodal.

Rudolf Semanský byl starostou obce Mukařov od roku 2006. V té tobě měl Mukařov 1420 obyvatel, tedy přesně polovinu současného počtu. To samotné naznačuje, jak dramatickým vývojem od té doby obec prošla. Mnohé změny byly pozitivní a R. Semanský na nich má zásadní zásluhy. Raketový rozvoj obce ale současně vyžadoval adekvátní odezvu v řízení projektů i denní operativy, a to v Mukařově dlouhodobě pokulhává. Ač došlo k nárůstu počtu zaměstnanců úřadu, chybí jim profesionální řízení, projekty jsou řešeny ad hoc nebo stojí kvůli průtahům způsobeným nečinností starosty (např. při projednávání změny územního plánu nebo jednání s ČEZ o přeložce vedení vysokého napětí).

R. Semanský obhájil post starosty i po komunálních volbách v září 2022, poprvé však v situaci, kdy jeho volební uskupení nezískalo v zastupitelstvu většinu. Při povolebních vyjednáváních se ukázaly rozpory uvnitř sdružení Mukařov, Srbín, Žernovka.

Pro Kateřinu Čadilovu a Přemysla Zimu bylo nepřijatelné, aby PaedDr. Novotná s ohledem na své předchozí působení v Základní škole, jehož důsledky zdokumentovala veřejnosprávní kontrola, nyní jako lídryně uskupení ZVON získala pozice v radě nebo výborech obce, v nichž by mohla přímo ovlivňovat základní školu. U dalších dvou zvolených zastupitelů za sdružení ZVON zase pokládali za problematické, že se jedná o osoby v komunální politice i veřejném životě zcela nové.  Protože volební program sdružení ZVON obsahoval převážně obecné fráze, nebylo jasné, jaké jsou jejich priority ve vedení obce a jakým způsobem jich chtějí dosáhnout. Naopak, zkušenost ze spolupráce v Radě obce v minulém volebním období s Ing. Hanou Zákouckou a Tomášem Koubou, kteří v těchto volbách kandidovali na kandidátce SPOLEČNĚ s TOP 09, vnímali K. Čadilová i P. Zima pozitivně.

Po ztroskotání jednání o sestavení rady složené v nějakém poměru ze tří sdružení, která mají v současném zastupitelstvu sedm, čtyři a tři mandáty, navrhl R. Semanský vytvoření rady pouze z členů sdružení Mukařov, Srbín, Žernovka. Vznikla tak „menšinová“ rada, která musí pro prosazení návrhů v zastupitelstvu hledat podporu v jiných uskupeních.

R. Semanský se netajil tím, že bezvýhradnou podporu očekává od sdružení ZVON. Nečinnost ve věci prošetření možného porušení rozpočtové odpovědnosti nebo jmenování PaedDr. Novotné do školské rady, stejně jako nesystémové pověření PaedDr. Novotné uspořádáním reprezentačního plesu obce, aniž by byla splněna základní pravidla nakládání s obecním rozpočtem a slušné komunikace mezi zastupiteli, svědčí o tom, že tato podpora byla vykoupena protežováním PaedDr. Novotné a je ve svých důsledcích paralyzující pro činnost rady, zastupitelstva i obecního úřadu.

Vedle již zmíněných zastupitelů Kateřiny Čadilové a Přemysla Zimy si neudržitelnost situace uvědomil i další zastupitel zvolený za sdružení Mukařov, Srbín, Žernovka, člen rady obce a předseda výboru pro životní prostředí František Polesný. Jediné logické řešení se nabízí ve spolupráci napříč volebními uskupeními, která nebude založena na osobních sympatiích a závazcích, ale na společném programu a konstruktivní spolupráci při jeho naplňování.

Vážíme si odhodlání Ing. Hany Zákoucké vzít na sebe nelehkou roli starostky v současné komplikované situaci. Je to člověk, který má vize a současně i důslednost v plánování a řízení projektů, je schopna stanovovat a naplňovat krátkodobé i dlouhodobé cíle, delegovat pravomoci a úkoly, řídit, kontrolovat a spravedlivě motivovat. To vše obci i úřadu stále citelněji chybělo.

Věříme, že opodstatněnost svého rozhodnutí dokážeme každodenní prací i systematickou realizací potřebných projektů, a doufáme, že naše výsledky přesvědčí o správnosti našeho rozhodnutí jak občany naší obce, tak i další kolegy v zastupitelstvu.

Kateřina Čadilová, Zdeněk Hroch, Ondřej Jakob, Tomáš Kouba, Pavel Kvasnička, František Polesný, Přemysl Zima a Hana Zákoucká

Zveřejněno: 23.02.2023
Upraveno: 24.02.2023
nahoru