Od 1.3.2023 bude uzavřená na jaro a léto 2023 kompostárna na Čapiku. Informace najdete v aktualitách.

Uzavírka Kutnohorská

Události

Uzavírka ulice Kutnohorské

Od 12.4.2023 bude zahájena naplánovaná oprava povrchu a odvodnění na ulici Kutnohorské.  Stavba Ředitelství silnic a dálnic bude probíhat po etapách postupně od kruhového objezdu v Mukařově až do Kozojed.  V souvislosti s touto stavbou nás čeká nepříjemné omezení dopravy v Mukařově.

V jednom pruhu vždy bude probíhat výměna povrchu komunikace a v druhém pruhu kyvadlová doprava na semafory, ve špičce budou řídit dopravu pracovníci stavby. S touto uzavírkou se zruší u výjezdu z ulice Obecní směrem od Tehovce přikázaný směr jízdy rovně a vpravo. Také bude vypnutý semafor u zastávky. 

Mukařova se přímo a nejvíce budou týkat první dvě etapy:

etapa Ia.: od 12.4. přibližně 3 týdny - oprava pravého pruhu silnice směrem od kruhového objezdu, začátek uzavírky bude u ulice Na Moklině - asi 70m od kruhového objezdu. Při této etapě bude omezeně umožněn příjezd do ulic Slepá, Písecká a Na Konci. K nemovitostem podél Kutnohorské na této straně bude příjezd omezen. Také bude omezen vjezd k prodejně LIDL.     

Pak bude následovat asi týdenní oprava povrchu tohoto pravého pruhu již od hrany kruhového objezdu.

etapa I.b je naplánovaná přibližně od 10.5. – 3 týdny oprava levého pruhu, začátek opravy zase cca 70m od kruhového objezdu. Zde bude obdobné omezení pro nemovitosti na levé straně.  Poté opět asi týden bude probíhat výměna povrchu tohoto pruhu již od kruhového objezdu.   

I další etapy stavby budou znamenat omezení dopravy a hlavně kolony. Stavba by měla trvat do 30.8.2023. Musíme se obrnit trpělivostí.

O aktuální situaci vás budeme informovat.

Zveřejněno: 03.04.2023
Upraveno: 06.04.2023
nahoru