Od 1.3.2023 bude uzavřená na jaro a léto 2023 kompostárna na Čapiku. Informace najdete v aktualitách.

Uzavírka ulice Choceradská v Srbíně

Události

Uzavírka ulice Choceradská v Srbíně

Informujeme vás, že z důvodu výstavby kanalizace je připravovaná kompletní uzavírka silnice II/113 Choceradská v Srbíně pro dopravu. Bude trvat od 13.3.2023 do 31.8.2023. Stavba a uzavírka bude probíhat ve třech etapách (časy uzavírky podle rozhodnutí o uzavírce vydané MěÚ Říčany):

1. uzavírka (II. etapa) od ul. Na Pískách po náves Srbín                     13.3. - 16.4.2023 a 27.6. - 11.7.2023

2. uzavírka (III. etapa) od návsi Srbín k č.p. 24                                   11.4. - 26.5.2023 a 12.7. - 28.7.2023

3. uzavírka (I. etapa) od ul. Luční po ul. Na Pískách                            29.5. - 26.6.2023 a 31.7. - 31.8.2023

Objízdné trasy pro rezidenty budou vedeny po místních komunikacích, upřesněné časy a podmínky každé z etapy uzavírky budou zveřejněny na webu obce v samostatném článku. Transitní doprava bude vedena přes obec Tehovec, autobusová doprava po dobu uzavírky nebude zajíždět na zastávku náves Srbín.

Zveřejněno: 20.02.2023
Upraveno: 30.03.2023
nahoru