Dodatečné úhrady místních poplatků přijímáme online, převodem nebo v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Mukařov - chytrá vesnice 21. století

Události

Mukařov - chytrá vesnice 21. století

Journey to become a smart village

Mukařov je jednou z 21 pilotních obcí zapojených do projektu Preparatory Action on the Smart Rural Areas in the 21st Century. Cíle projektu je vytvořit místní strategie implementace "chytrých" řešení a vzájemné sdílení zkušeností.

Mukařov byl - díky svému členství ve Smart Rural Network mezi prvními 5 vesnicemi, které se do projektu zapojily na samém počátku. V dalším roce přibylo 17 vesnic, které byly vybírány z 960 zájemců z celé Evropy. Přinosem pro zapojené obce není finanční příspěvek, ale poskytnuté know-how a možnost sdílet zkušenosti napříč Evropou.

Již v červnu 2020 vznikl na základě projektové metodiky první strategický dokument (v angličtině). Z něj vyplývají základní strategické cíle (aktualizování v listopadu 2021).

Více o projektu SMART RURAL 21 a zapojení Mukařova najdete zde:
https://www.smartrural21.eu/villages/mukarov_cz/

Ve dnech 4.–5. 11. 2021 se v rakouské obci Stanz im Mürztal konal v rámci projektu SR21 2. regionální workshop. Hostitelská obec se má čím pochlubit - intenzivně pracují na energetické nezávislosti kombinací různých obnovitelných zdrojů, úspěšně zavádějí sociálně inovativní projekty - dobrovolníky provozované obecní taxi nebo přepravní služba nebo dům s malometrážními byty pro mladé a seniory a vytvořili unikátní model lokálního supermarketu s podporou místních výrobců.

Prezentace Mukařova sklidila také zaslouženou pozornost - zejména naše aktivity v KKCM pro teenagery a seniory a motivační systém odpadového hospodářství.

V rámci programu jsme brainstormovali o tématech, která řeší hostitelská obec, navštívili jsme větrnou farmu na 1400 m vysokém hřebeni, viděli protipovodňový polder i místní supermarket a bytový dům.

Akce se konala v moderní přístavbě radnice, postavené současně s bytovým domem, a po obci nás kromě autobusu vozilo i místní e-taxi (více v novinovém článku).

Záznam semináře je možné shlédnout na YouTube

Kateřina Čadilová, místostarostka

Zveřejněno: 06.11.2021
Upraveno: 08.01.2022
nahoru