Dodatečné úhrady místních poplatků přijímáme online, převodem nebo v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Revitalizace návsi Mukařov

Události
Revitalizace návsi Mukařov

Revitalizace návsi Mukařov - studie

Na základě veřejného projednání zpracoval Ing. arch. Musil variantní návrhy, které byly předloženy občanům k posouzení na veřejném projednání 18. 11. 2018. Podle připomínek vzešlých z tohoto setkání a dalšího projednání v orgánech obce byla zpracována studie řešení daného území.

Revitalizace návsi Mukařov - veřejná debata

Diskuse o možnostech úpravy centra Mukařova probíhá již řadu let. Až do jara 2018 jakékoli plány zásadně limitovala skutečnost, že většina „parku“ i část zpevněné plochy před poštou byla v soukromém vlastnictví. Po mnohaletém vyjednávání se letos podařilo majitele přesvědčit, aby pozemky zařazené v územním plánu jako zeleň a veřejné prostranství prodal obci.

nahoru