Od 1.3.2023 bude uzavřená na jaro a léto 2023 kompostárna na Čapiku. Informace najdete v aktualitách.

Bioodpad

Události

Bioodpad

Umístění shromaždiště bioodpadu Na Čapiku - ulice Na Dolách v Srbíně

Jednoznačně nejlepší způsob je ponechání bioodpadu v místě jeho vzniku, tzn. KOMPOSTOVATKompostovat můžeme jakýkoliv odpad biologicky rozložitelný např. zbytky z kuchyně nebo produkty ze zahrady. Kompostování není jen vytvoření si vlastního záhonku pro pěstování okurek. Je to především prostředek, jak vrátit do půdy živiny, které se z ní neustále vytrácejí. Kompost obsahuje humus, důležitý pro půdní ekosystém, který díky své struktuře dokáže zadržovat vodu, absorbovat toxické látky a vyrovnávat PH v půdě. Vlastním kompotováním ho můžeme pomoci vyrábět. Na kompost nepotřebujeme kompostér, stačí ohraničené místo na zahradě, rozdělené na dvě části - do jedné dáváme bioodpad, ve druhé části máme z minulého roku skvělou zeminu do truhlíků či na záhony. Ideálně se tak staráme o přírodu a ještě ušetříme - nejen za nákup substrátu, ale i v placení odpadů - motivační systém odpadového hospodářství tento způsob nakládání s bioodpady preferuje a odměňuje.

Obec umožňuje občanům likvidovat bioodpad z domácností a rekreačních objektů těmito způsoby:

  • pravidelným svozem (hnědé popelnice) - sezónní svoz podle harmonogramu (vždy sudé čtvrtky) 
  • v případě objemnějšího bioodpadu využívat kompostárnu na Čapiku
  • přistavením kontejnerů na bioodpad

Domovní hnědé nádoby 

K zaregistrování vývozu hnědých popelnic na bioodpad nebo pořízení nové nádoby je potřeba zavolat na obecní úřad, tel: 323 660 246,  775 040 918, kde budete zapsáni do seznamu žadatelů o nádobu na bioodpad. Po dodání nádob od svozové firmy se Vám ozvou pracovníci technických služeb obce a domluví se s Vámi na dodání. Popelnice se dodávají nebo mění zpravidla v pátek. O stavu nádob ve sběrném dvoře má přehled vedoucí technických služeb p. Veselý na tel.: 775 573 922. (objednávka ale musí být nedřív zpracována v kanceláři obecního úřadu.)

Vydávání všech typů nádob nebo výměnu poškozených nádob provádí komunální služby obce ve sběrném dvoře.  

Poplatek za biopopelnice pro nemovitosti bez trvalého pobytu:

  • nádoba o objemu 120l......... 1.500 Kč
  • nádoba o objemu 240l......... 2.000 Kč

Číslo účtu: 177 966 230 / 0300

Do poznámky pro příjemce uveďte adresu nemovitosti, za kterou poplatek hradíte, a jméno majitele nemovitosti.

Četnost svozů je jednou za 14 dnů.

Shromaždiště bioodpadu - Kompostárna na Čapiku

/v ceně poplatku/

Je umístěna v ulici Na Dolách u lesíka na Čapiku v Srbíně. Sem mohou občané a vlastníci nemovitostí z Mukařova (pouze nepodnikající fyzické osoby) vozit zejména posekanou trávu či větve z běžné údržby zahrad.  

Evidenční karta ke svozu bioodpadu

/v ceně poplatku/

Občané Mukařova mohou odkládat bioodpad na shromaždišti pouze s Evidenční kartou ke svozu bioodpadu, která slouží k evidenci celkového množství odloženého odpadu. Kartu dostanete při prvním svozu bioodpadu přímo na shromaždišti.

Karta je vydávána osobám s trvalým pobytem v Mukařově nebo vlastníkům nemovistostí (rekreanti) na shromaždišti na Čapiku po předložení občanského průkazu (osoby s pobytem v obci) nebo dokladu o zaplacení místního poplatku za používání systému komunálního odpadu (vlastníci nemovitostí bez trvalého pobytu). 

Karta je nepřenosná.

Shromaždiště je otevřené od 1. 3. do 30. 11.

ve středu  15–18 hodin, (po dobu trvání zimního času 14–17 hodin)
v sobotu     8–12 hodin
 

Systém svozu bioodpadu – kontejnery 

Občané Mukařova mají možnost využívat i svoz bioodpadů prostřednictvím přistavování velkoobjemových kontejnerů, a to objednáním kontejneru u technický služeb na tel.: 775 573 922.

Ukládání bioodpadu do kontejneru je zdarma.

Skládky bioodpadu jsou na celém území Mukařova, Srbína a Žernovky zakázány pod pokutou!

 

Zveřejněno: 11.05.2019
Upraveno: 31.10.2022
nahoru